Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

 

Φ.Ε.Κ. 3100 / 30 -12 - 2011

Φ.Ε.Κ. 3008 / 29 -12 - 2011

Ενημερωτική Ανακοίνωση για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 07 01 2012

Αξιολόγηση Χρήστη: / 10
ΧείριστοΆριστο 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 7-1- 2012

   Μετά από επτά περίπου ώρες εξαντλητικών διαβουλεύσεων σε ήρεμο κλίμα  και με ένα διάλλειμα μίας περίπου ώρας για να μεταβούμε από το Υπουργείο Εργασίας στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπου θα αποτυπώναμε σε σύμβαση και θα συνυπογράφαμε την πρόταση - απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Αθ. Δρέττα και του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Γερ. Βουδούρη που προέκυψε μετά από συζήτηση και συναίνεση όλων  των παρισταμένων πλην του εκπροσώπου των αλυσίδων κ. Κρεμμύδα ο οποίος εξέφρασε την επιφύλαξή του για τις εκπτώσεις 10 % των εξετάσεων που θα  αναφερθούν κατωτέρω  καταλήξαμε σε προφορική συμφωνία που ο κ. Σουλιώτης ανέλαβε να καθαρογράψει σε σχέδιο σύμβασης μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μονάδων Π.Φ.Υ που θα κληθούμε να προσυπογράψουμε την Δευτέρα 9/1/2012   

   Τα κύρια σημεία της συμφωνίας που κλείσαμε προφορικά είναι

1.    Αποπληρωμή όλων των οφειλομένων από τους ασφαλιστικούς φορείς που συναπαρτίζουν τον ΕΟΠΥΥ  μέχρι τέλους Απριλίου 2012. Για το σκοπό αυτό κατατέθηκε , όπως μας διαβεβαίωσε η κ. Δρέτα τροπολογία στο υπό συζήτηση Ν.Σ του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ με 1,5 δις.
2.    Συμβατική δέσμευση του ΕΟΠΥΥ για την εντός 45 ημερών πληρωμής του 90 % του αιτούμενου ποσού και εξόφληση μετά παρέλευση 60 ημερών του υπόλοιπου 10 %
3.    Σύμβαση του συνόλου των εργαστηρίων εφ’ όσον το επιθυμούν
4.    Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού εξετάσεων με την ισομερή κατανομή μέσω του μηχανισμού του 184 ως εξής

60   Αξονικές Τομογραφίες   
30   Μαγνητικές τομογραφίες   
30   Τρίπλεξ καρδιάς   
30   Τρίπλεξ αγγείων   
35    Μετρήσεις Οστικής Μάζας  
35    Σπινθηρογραφήματα Καρδιάς  

   Πέραν αυτού του αριθμού των εξετάσεων θα υπάρχει έκπτωση 10 % ανά εξέταση χωρίς plafond

   Όλες οι άλλες εξετάσεις θα πληρώνονται με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο Π.Δ.  και Υπουργικές αποφάσεις.

   Επίσης συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση έκδοσης νέου Π.Δ, που θα διαφοροποιεί τις τιμές θα γίνει επανεξέταση και επαναδιαπραγμάτευση των εκπτώσεων.

   Υπάρχουν σημαντικά διαδικαστικά ζητήματα μερικά από τα οποία έχουν ήδη διευθετηθεί με εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ και έχουν αναρτηθεί στα site  του ΕΟΠΥΥ , ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ αυτό που ισχύει σήμερα και αρκετά που χρήζουν προσοχής και τα οποία σύντομα θα ξεκαθαριστούν με αντίστοιχες εγκυκλίους

   Όλα τα παραπεμπτικά πρέπει να είναι ηλεκτρονικά τα οποία δεν χρήζουν θεώρησης εφ’ όσον δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ που σύντομα θα γίνουν 150 ευρώ με την τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ

   Τα χειρόγραφα παραπεμπτικά που θα προσκομίζονται θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτού ιατρού και στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας.

   mΕπίσης το συμβεβλημένο εργαστήριο οφείλει να ελέγχει στα χειρόγραφα παραπεμπτικά εάν ο συνταγογράφος ιατρός είναι γιατρός του ΕΟΠΥΥ . Για το σκοπό αυτό υπάρχουν στο διαδίκτυο  αναρτημένες οι καταστάσεις των Ιατρών , επίσης συμβεβλημένοι θεωρούνται οι Γιατροί του ΙΚΑ και των Κ.Υ. Δεν θεωρούνται συμβεβλημένοι οι γιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

   Το εργαστήριο οφείλει να ταυτοποιεί το ασθενή απαιτώντας την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ώστε να αποφεύγεται η πλαστοπροσωπία.

   Όλοι οι ασφαλισμένοι στο ΕΟΠΥΥ καταβάλλουν 15 % συμμετοχή η μη είσπραξη της οποίας αποτελεί φορολογική παράβαση και θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής.

   Όσον αφορά το πρόβλημα   με τους ασφαλισμένους (κυρίως του Ι.Κ.Α.) που νοσηλεύονται σε Κρατικά Νοσοκομεία και που μεταφέρονται για απεικονιστικές εξετάσεις στα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και που σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Ι.Κ.Α. με Αρ. Πρωτ. Γ32/1350 και ημερομηνία 08/12/2011, αναφέρεται ότι από 01/10/2011 (δηλαδή αναδρομικά) οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός Κρατικού Νοσοκομείου, λόγω των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων (Κ.Ε.Ν.), βαρύνουν το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, η Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας υποσχέθηκε ότι όσες διαγνωστικές εξετάσεις έχουν εκτελεστεί μέχρι το τέλος του 2011 στα εργαστήρια μας, θα διευθετηθούν με παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ από την αρχή του νέου έτους δεν θα πρέπει να εκτελείται καμία διαγνωστική εξέταση αυτής της κατηγορίας, διότι απλώς δεν θα αποζημιώνεται από το ΕΟΠΥΥ αλλά από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα με το οποίο θα πρέπει ο Φ.Π.Υ. να συνεννοείται-συμβάλλεται .         


Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γ. Γραμματέας


Λ. Αναγνώστου                                                                  Γ. Κλεινάκης

Επιστολή Ι.Σ.Α. προς κ. Φιλ. Σαχινίδη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς τον
κ. Φιλ. Σαχινίδη
Υφυπουργό Οικονομικών
Αθήνα
Αθήνα 4-1-2012

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


   Όπως σας είναι γνωστό από των αρχών του έτους 2010 έως σήμερα, παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων ιατρικών αμοιβών από τον Ο.Π.Α.Δ., έναν οργανισμό που έπαψε μάλιστα να υφίσταται αυτοτελώς και ήδη διαδέχθηκε  ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
   Παρά ταύτα, και παρά τις επανειλημμένες μας οχλήσεις προς τη Διοίκηση του ΟΠΑΔ εξακολουθεί να εκκρεμεί οφειλή συνολικού ύψους 350 εκατ. Ευρώ προς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς ουδεμία ενημέρωση για τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των οφειλομένων ιατρικών αμοιβών ή έστω την παροχή κάποιας εγγύησης.
   Μέσα σε ένα γενικό κλίμα αβεβαιότητας μεταβατικών καταστάσεων σας καλούμε με νομοθετική ή όποιας άλλης μορφής πρωτοβουλία σεις κρίνετε πλέον δόκιμη να διαλευκάνετε το τοπίο και να δεσμευθείτε ρητά και συγκεκριμένα προς το σύνολο του ιατρικού κόσμου που επί τόσα έτη στηρίζει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των οφειλομένων. Αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωσή σας προς τους ιατρούς στους οποίους εξάλλου θέλουν όλοι να στηρίξουν την εύρυθμη λειτουργία του νεοσύστατου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
   Αναμένοντας την άμεση απάντηση-δέσμευσή σας,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΕΩΡ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                         ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

Έγγραφο προς την κα Δρέττα 04 01 2012

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματέα κ. Αθηνά Δρέττα

                                                                                                                                                                                  Αθήνα, 03/01/2012

Κοινοποίηση

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Γ. Βουδούρη
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας
Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά
Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Μέλη της ΠΟΣΙΠΥ


Αξιότιμη κα. Γενικέ,

    Μετά από τις επανειλημμένες συσκέψεις τόσο στο γραφείο σας όσο και στα Γραφεία του ΕΟΠΥΥ το Δ.Σ. της ομοσπονδίας μας εκτιμώντας τα όσα κατατέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη χθεσινή του συνεδρίαση κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες θέσεις:

    1 Προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας αποτελεί η ρητή δέσμευση σε χρονοδιάγραμμα εξόφλησης τωνπαλαιών οφειλών των ασφαλιστικών φορέων που συναποτελούν σήμερα το ΕΟΠΥΥ

    2  Ρητή αναφορά στο συμβατικό κείμενο των χρόνων αποπληρωμής των νέων οφειλών που θα δημιουργηθούν και οι ρήτρες με τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ θα δεσμεύεται εφ’ όσον δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

    3. Έλεγχο στην πηγή συνταγογράφησης  του ύψους , του είδους , της κατεύθυνσης και της αναγκαιότητας των συνταγών τόσο στις παρακλινικές εξετάσεις όσο και στις συνταγές για το φάρμακο. Για τον καλύτερο έλεγχο να θεσμοθετηθεί μόνιμη επιτροπή ελέγχου στο ΕΟΠΥΥ με τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΠΟΣΙΠΥ κατά περίπτωση.

    4. Απορρίπτουμε κάθε συζήτηση εκπτώσεων τόσο στο τιμολόγιο του 1991 όσο και στο επερχόμενο, που αποτελούν νομοθετημένο πλαίσιο της πολιτείας, την εφαρμογή του οποίου οφείλουμε να σεβόμαστε. Περαιτέρω λόγοι αυτής της θέσης μας είναι :
  Α. Η απόφαση του Σ.τ.Ε σχετικά με την άρνηση του Υπουργού Υγείας  να αναθεωρήσει το Π.Δ. 157/91 και που σας έχουμε γνωστοποιήσει  και
  Β. Η αναγκαιότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας που θα τεθούν σε κίνδυνο από  τυχόν συμπίεση των τιμών προς τα κάτω. Τέλος, σας επισημαίνουμε την πολύ πρόσφατη αύξηση της τιμής του ρεύματος που επέτρεψε η Κυβέρνηση δια του Υπουργού Ανάπτυξης  και επιβαρύνει τα λειτουργικά μας έξοδα όπως και πάσης φύσεως επιβαρύνσεις που μονομερώς η πολιτεία στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης επιβάλλει. Εξάλλου, από μόνης της η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει επιφέρει μια ομολογημένη μείωση 29%  περίπου στην οποία πρέπει να προσθέσουμε το 15 % συμμετοχής του ασφαλισμένου .
Και τέλος αποφάσισε κατά πλειοψηφία
    5. Στο ελάχιστο εγγυημένο όριο παρακλινικών εξετάσεων που θα εξασφαλίζονται ανά εργαστήριο, όπως διατυπώθηκε σαν πρόταση από τον κ. Βουδούρη, όπου ο κατώτερος αριθμός εξετάσεων του θα είναι σύμφωνος με το εφαρμοζόμενο μέχρι 31/12/11 plafond του ΙΚΑ στο λεκανοπέδιο Αττικής  και για όσες εξετάσεις αναφέρονταν σε αυτό. Υιοθετώντας αυτή την πρόταση εξασφαλίζεται η διατήρηση και η βιωσιμότητα του συνόλου των μικρών εργαστηρίων, που όπως σας καταδείξαμε κατέχουν μόνο το 30% της αγοράς της Π.Φ.Υ. στο χώρο των παρακλινικών εξετάσεων. Η διαφύλαξη αυτού του ορίου μπορεί να επιτευχτεί με την ηλεκτρονική παρακολούθηση των ραντεβού μέσω του μηχανισμού 184 του ΙΚΑ . Μετά την κάλυψη του ορίου αυτού η αγορά θα ρυθμίζεται μόνη της.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Μετά Τιμής

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

                                                         Λεων.  Αναγνώστου                                                                                       Γιάννης Κλεινάκης

Εγκύκλιος ΥΠ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 29 12 2011

Δελτίο Τύπου Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. 30 12 2011

                                                                                                                                      Aθήνα  30/12/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Με αφορμή το από  29/12/11  Δελτίο Τύπου  του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ  κ. Γ.Βουδούρη  διευκρινίζουμε ότι κανείς εργαστηριακός φορέας δεν έχει υπογράψει κανένα σχέδιο σύμβασης μέχρι στιγμής.
   Οι φορείς έχουν διαβουλευθεί με τον κ. Βουδούρη υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλησης απόψεων εκκρεμούν όμως και σημεία σημαντικά που χρήζουν περαιτέρω διαβούλευσης αποσαφήνισης.
   Συνεπώς δεν υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας  ώστε από 1/1/2012  οι  δεχόμενοι  τα παραπεμπτικά  του ΕΟΠΥΥ  εργαστηριακοί γιατροί και  Διαγνωστικά Πολυϊατρεία  να γνωρίζουν τους όρους με τους οποίους ο ΕΟΠΥΥ δεσμεύεται και συμβάλλεται

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας


Λεων. Αναγνώστου                                                         Γιάννης Κλεινάκης

Δελτίο Τύπου Ι.Σ.Α. 28 12 2011

                                                                           

                                                                                                                                                                                  Αθήνα 28-12-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Ο Ι.Σ.Α. κατέθεσε Αίτηση Ακυρώσεως
σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ,Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδος,
ενάντια στην εγκύκλιο για την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος

    Αγαπητέ συνάδελφε, ο  Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως, και αίτηση αναστολής εκτελέσεως με αίτημα την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως κατά της με Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.141282/21-12-2011 Εγκυκλίου με θέμα «Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’32)», η οποία εισάγει νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και απευθύνεται προς τις Περιφέρειες της Χώρας προς εκτέλεση, ως ανυπόστατης επειδή δεν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αλλά και αντίθετης στις διατάξεις του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ  Α 228), στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3, 5 και 25 του Συντάγματος, αλλά και ως αντίθετης στις αρχές του κράτους δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

   Τη Τετάρτη 04-01-2012 και ώρα 12 π.μ. προσκαλούνται όλοι οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας  και κλαδικοί φορείς σε κοινή συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  με θέμα τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος , δράσεις και αντιδράσεις ιατρικών φορέων , παρακαλούμε όπως  μας ενημερώσετε και για την κοινή κατάθεση της ανάκλησης της εγκυκλίου  αλλά και για συμμετοχή σας στην κοινή συνέντευξη τύπου.

                                                                               Για το ΔΣ του ΙΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                                                                 ΕΥΣΤ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ                                                                                                 

Οδηγίες αξιολόγησης ύποπτων περιστατικών Λύσσας

Διευκρινήσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συνταγογράφηση γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και στα Πολυδύναμα Περιφερειακά και Περιφερειακά Ιατρεία τους

«Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32)»

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επιστολή προς Παρόχους Υγείας για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εισφορών και Συνεισφορών

Οδηγίες προς Εργοδότες και Παρόχους Υγείας για τις νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταία Άρθρα

Αναζήτηση

Εγγραφή στο newsletter

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 69 επισκέπτες συνδεδεμένους