Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

 

02 03 2016 Πρόσκληση στη συγκέντρωση του Ι.Σ.Α. στο Υπ. Υγείας

Αθήνα, 02/03/2016

Ενηνερωτικό Σημείωμα

Σας ενημερώνουμε πως η ΠΟΣΙΠΥ θα συμμετάσχει στην συνάντηση που διοργανώσει ο Ι.Σ.Α.,  την Πέμπτη 03/03/2016 και ώρα 13:30 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας, με θέματα συζήτησης τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την Υγεία.

Πρόσκληση Ι.Σ.Α. (LINK)

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

02 03 2016 Σε μηνιαία βάση θα υπολογίζει πλέον το rebate ο ΕΟΠΥΥ

Μορφή pdf

26 02 2016 Διευκρινήσεις για το 15% της συμμετοχής των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 26/02/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  Διευκρινήσεις για την Υπουργική απόφαση Γ3γ/12146 του Αν. Υπουργού Υγείας


Ύστερα  από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί  σχετικά  με την ανωτέρω  Υ.Α. και προκειμένου να μπει το θέμα στην σωστή του διάσταση,  σας διευκρινίζουμε:

1) Κατ’ αρχήν η ΠΟΣΙΠΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας)  είναι το δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο περιλαμβάνει τα τρία πανελλήνια  σωματεία των Εργαστηριακών γιατρών (των Βιοπαθολόγων, των Ακτινολόγων και των Πυρηνικών γιατρών).
2) Με την Υπουργική απόφαση Γ3γ/οικ.98494 ΦΕΚ 2816/22-12-15:
Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 70521 (ΦΕΚ Β΄2243/18.8.2014) υπουργικής απόφασης "Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
" Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτών παρόχων του, οι τιμές 51 αποζημιούμενων από τον Οργανισμό διαγνωστικών εξετάσεων, μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 43%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Ε. Οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 9%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα ΣΤ.
Οι τιμές αποζημίωσης των μαγνητικών τομογραφιών και του PET SCAN μειώνονται κατά 18% και 10% αντίστοιχα, επί των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ καθορίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ελεγχθεί η δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο.
Η απόδοση των μέτρων θα αξιολογηθεί μετά από 2 μήνες
."
ΔΕΝ μειώθηκε το ισχύον από το 1991!!! Κρατικό τιμολόγιο, ΑΛΛΑ η αποζημίωση των εξετάσεων που δίδει το συγκεκριμένο Ταμείο (ΕΟΠΥΥ) προς τους συμβεβλημένους παρόχους του.
Αυτό σημαίνει ότι:
α) Το επίσημο Κρατικό τιμολόγιο (σταθερό από το 1991) εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
β) Η μείωση των τιμών των εξετάσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλιστικό Οργανισμό που λέγεται ΕΟΠΥΥ και την αποζημίωση που δίνει προς τους συμβεβλημένους παρόχους του, ενώ τα λοιπά (έστω λίγα) ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΥΔΑΠ κλπ) εξακολουθούν να αποζημιώνουν τους συμβεβλημένους παρόχους τους, με το ισχύον Κρατικό τιμολόγιο του 1991.
γ) Επομένως οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, όπως πάντα ίσχυε, θα έπρεπε να επιβαρύνονται με  συμμετοχή 15% επί του (επίσημου και αναλλοίωτου από το 1991) Κρατικού τιμολογίου.
Αυτή λοιπόν την «αστοχία» της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από δική μας παρέμβαση (ΠΟΣΙΠΥ και ΠΕΕΒΙ), ήρθε να διορθώσει το Υπουργείο Υγείας, με την Υ.Α .Γ3γ/12146 φεκ372/12-2-16, όπου ορίζει ότι «η συμμετοχή 15% των ασφαλισμένων υπολογίζεται επί του κρατικού τιμολογίου».

Εν κατακλείδι:
•    Η συμμετοχή ΔΕΝ αυξάνεται και ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να πληρώνει ό, τι πλήρωνε πάντα από καταβολής ΕΟΠΥΥ.
•    Ο ΕΟΠΥΥ  κερδίζει από την μείωση της αποζημίωσης προς τους συμβεβλημένους «παρόχους» του.
•    Οι μόνοι που χάνουν κατά 50%(λόγω της μείωσης της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ) είναι οι συμβεβλημένοι «πάροχοι» Εργαστηριακοί γιατροί.


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης


26 02 2016 Φ.Ε.Κ. 21/Α'/21-02-2016

Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

(Άρθρο 90 παρ. 7,9 και 10)

24 02 2016 Απόφαση αναστολής κινητοποίησης

Αξιολόγηση Χρήστη: / 46
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 24/02/2016

Απόφαση αναστολής κινητοποίησης

Οι  επανειλημμένες συναντήσεις και έντονες διαβουλεύσεις με την ηγεσία τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και του Υπουργείου Υγείας για τα αιτήματά μας, είχαν σαν αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν  την εκπλήρωση ορισμένων εξ αυτών, αφ’ ετέρου δε την δρομολόγηση άλλων.
Αναλυτικότερα:
1) Βγήκε ηΥΑ (ΦΕΚ 372Β/18-2-16) για την συμμετοχή του ασθενούς επί του κρατικού τιμολογίου.
2) Μηνιαία έκδοση του rebate ανά πάροχο, ώστε το πληρωτέο ποσό να είναι και το πραγματικό.
3) Κατάργηση από 1-1-16 της παρακράτησης 10% κατόπιν της άμεσης εφαρμογής του Νόμου 4368 ΦΕΚ 21/Α'/21-2-16  για την αυτόματη εκκαθάριση των δαπανών ώστε να μας αποδίδεται άμεσα το 100% των απαιτήσεων.
4) Άμεση εκκαθάριση και αποπληρωμή  (Ν.4368 ΦΕΚ 21Α/21-2-16) των δαπανών του 2013 καθώς και άμεση εκκαθάριση των δαπανών του 2012 έως 2015 όπως ο προαναφερθείς Νόμος ορίζει.
5) Άμεση πληρωμή του Νοεμβρίου 2015, από την ανεύρεση πόρων λόγω μέτρων εξορθολογισμού των δαπανών.
6) Εφαρμογή μέτρων περιορισμού της προκλητής ζήτησης μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στηριζόμενη σε διαγνωστικά κριτήρια και έλεγχο του ΑΜΚΑ του ασθενούς.
7) Επικουρικά και μέχρι την πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων, εφαρμόζεται άμεσα η ΥΑ (ΦΕΚ35/14-1-15) για τα αριθμητικά όρια των εξετάσεων.
8) Δέσμευση των ηγεσιών τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και του ΕΟΠΥΥ για την διατήρηση του προϋπολογισμού στην περίπτωση περίσσειας λόγω εξοικονόμησης δαπανών και διαδικασίες επαναδιανομής του στους παρόχους.
9) Δρομολογείται άμεσα η επανεξέταση του rebate ως προς τον τρόπο εφαρμογής και τα όρια.
10) Εντός του Μαρτίου, μετά την οριστικοποίηση των δαπανών του Ιανουαρίου και ανάλογα με τα αποτελέσματα, μας ζητήθηκε πρόταση μερικής ανατίμησης ορισμένων υπερβολικά υποκοστολογημένων εξετάσεων.
11) Συμφωνήθηκε η έναρξη διαδικασιών (από την ΠΟΣΙΠΥ σε συνεργασία με επιστημονικούς και οικονομικούς φορείς),  πραγματικής κοστολόγησης των εξετάσεων στηριζόμενη σε αντικειμενικά κριτήρια, η οποία και θα ληφθεί σαν βάση ανακοστολόγησης, τους αμέσως προσεχείς μήνες, εφ’ όσον αποδώσουν τα μέτρα αποτροπής της απρόκλητης ζήτησης, και ομαλοποιηθεί η πορεία των δαπανών.
12) Ζητήθηκε και εκφράστηκε η «θετική γνώμη για την έναρξη διαλόγου για το ενδεχόμενο αποζημίωσης των ιατρικών γνωματεύσεων που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις»
13) Τέλος συμφωνήθηκε η διαμόρφωση με τους φορείς «νέου πλαισίου συλλογικών συμβάσεων»
Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων το ΔΣ της ΠΟΣΙΠΥ συνήλθε χθες το βράδυ 23-2-16 και συνεκτιμώντας τόσο τα πεπραγμένα όσο και την πορεία των δρομολογηθέντων μέτρων  από τον  ΕΟΠΥΥ , αποφάσισε την αναστολή της επίσχεσης μέχρι τέλος Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο θα είναι σε συνεχή επαφή με τον ΕΟΠΥΥ, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις εξελίξεις και αφού επανεκτιμήσει τα αποτελέσματα, θα αποφασίσει ανάλογα. 

Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                     Ι. Κλεινάκης

24 02 2016 Συνάντηση Πρόεδρου ΕΟΠΥΥ με εκπροσώπους της ΠΟΣΙΠΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 22
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

21 02 2016 Ενημέρωση

Αξιολόγηση Χρήστη: / 13
ΧείριστοΆριστο 


Αθήνα, 21/02/2016

Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία και τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.ΥΥ., προέβαλαν και γνωστοποίησαν το σύνολο των αιτημάτων μας και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις υλοποίησης των στόχων που είχαμε θέσει.
Ο κλάδος μας παραμένει σε κατάσταση επιστημονικής απαξίωσης και είναι απόλυτα δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις συναδέλφων,που έχουν και θα έχουν την πλήρη υποστήριξη μας.
Αιτήματα που έχουν ικανοποιηθεί :
1) Διατήρηση της συμμετοχής 15% των ασφαλισμένων όπως ίσχυε στο κρατικό τιμολόγιο και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 372/Β'/ 18-02-2016.
2)Τήρηση του κλειστού προϋπολογισμού που είναι θεσμοθετημένος μέχρι το 2018(εφαρμογή του rebate κατά την υποβολή της μηνιαίας δαπάνης) και διαδικασία επιστροφής των χρημάτων στους παρόχους, σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι χαμηλότερες από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού.
Είχαμε τη διαβεβαίωση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα επανέλθουμε στις αρχές Μαρτίου προκειμένου να διαπιστώσουμε το μέγεθος της απόκλισης των απαιτήσεων και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων.
Αιτήματα που οι λύσεις τους προωθείται άμεσα :
1) Υλοποιείται άμεσα ο έλεγχος για περιστολή της συνταγογράφησης :
Εντός  του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου 2016 θα έχουν εφαρμοσθεί  περιορισμοί που θα αφορούν:  την υπέρβαση συνταγογράφησης σε σχέση με το μέσο κόστος παραπεμπτικού ανά ειδικότητα και ανά ICD-10,  το "κλείδωμα" του ΑΜΚΑ του ασθενούς ως προς την επαναληψιμότητα των ιδίων εξετάσεων.
Είναι σε εξέλιξη (που είναι και ο βασικός στόχος για τους αμέσως προσεχείς μήνες) η διαδικασία για την εφαρμογή  των διαγνωστικών πρωτοκόλλων  στην βάση του ICD10, ( 450 διαγνώσεις αφορούν το 90% των αναγραφομένων εξετάσεων) βάσει των οποίων θα γίνεται η συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων  και εν συνεχεία η παρακολούθηση της νόσου  και σύνδεση αυτών με διαδικασίες ελέγχου (textbox και realtime).
2) Εφ’ όσον οι δαπάνες δείξουν πτωτικές τάσεις, ο ΕΟΠΥΥ έχει την πρόθεση της σταδιακής ανακοστολόγησης των εξετάσεων στην βάση της πλήρους και ουσιαστικής μελέτης κοστολόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων με διεθνώς αντικειμενικά κριτήρια που ήδη έχουμε ξεκινήσει σαν Ομοσπονδία και έχουμε την αποδοχή του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αυτή η μελέτη θα δώσει τη δυνατότητα για αναθεώρηση των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων στα πραγματικά τους επίπεδα και σε συνδυασμό με τον περιορισμό της προκλητής ζήτησης θα δώσει την πραγματική εικόνα της ανεπάρκειας ή όχι του κλειστού προϋπολογισμού που μας επεβλήθη χωρίς να προηγηθεί καμία οικονομική ανάλυση.
3) Αποπληρωμή παλαιών οφειλομένων. Νομοθετήθηκε (διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας) η διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου του 2013 για να αποδοθούν στους παρόχους που έχουν ελεγχθεί, τα οφειλόμενα.
4)Άμεση αποπληρωμή των λοιπών ληξιπροθέσμων οφειλών με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους θεσμούς
5)Συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στην επιτροπή που θα δημιουργηθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την άμεση προώθηση των προτάσεων μας.
6) Για τα θέματα του RealTime ελέγχου, της κάρτας ασθενούς με ΡΙΝ καθώς και της έκδοσης παραπεμπτικών από πιστοποιημένη θέση (παρόμοιο με αυτό της έκδοσης φορολογικών στοιχείων),  είμαστε σε συνεργασία τόσο με τον ΕΟΠΥΥ όσο και με το Υπουργείο. 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που μας αναλογεί, απέναντι σε έναν κλάδο που καταρρέει, προς τούτο σας ενημερώνουμε πως έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που αφορά την υποκοστολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων.
Θα ολοκληρώσουμε τις προσπάθειες μας, γιατί η οικονομική μας επιβίωση θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, για την παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                     Ι. Κλεινάκης


19 02 2016 Συμμετοχή ασφαλισμένων στο κρατικό τιμολόγιο

Αξιολόγηση Χρήστη: / 55
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ. 372/2016 (Μορφή pdf)

19 02 2016 Έκτακτο Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 17
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 19/02/2016

Έκτακτο Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά την δημοσίευση του Δελτίου Τύπου του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ συγκαλεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα νέα δεδομένα και να παρθούν αποφάσεις.


Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                     Ι. Κλεινάκης


19 02 2016 Συνάντηση του Πρόεδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με εκπροσώπους της ΠΟΣΙΠΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 17
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

18 02 2016 Ενημέρωση για rebate

Αξιολόγηση Χρήστη: / 29
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

16 02 2016 Συμμετοχή 15% στο Κρατικό Τιμολόγιο

Αξιολόγηση Χρήστη: / 79
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 16/02/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη η απόφαση που αποκαθιστά τον υπολογισμό της συμμετοχής (15%) του ασφαλισμένου, επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου (Π.Δ.τα 1991) για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων.


Αναμένεται η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης σε Φ.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                     Ι. Κλεινάκης


16 02 2016 - Πληρωμή Νοεμβρίου 2015

Αξιολόγηση Χρήστη: / 9
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 16/02/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα


Προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβούν σε πληρωμή  ιατρικών πράξεων Νοεμβρίου 2015 καθώς και συμψηφισμό Οκτωβρίου 2015, παρακαλούμε το αργότερο μέχρι και την  ΠΕΜΠΤΗ  18/02/2016, να προσκομίσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες (πρώην ΥΠΑΔ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), με ισχύ τουλάχιστον από τις 15/03/2016 και μετά.


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

15 02 2016 Εφαρμογή rebate

Αξιολόγηση Χρήστη: / 26
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

12 02 2016 Έναρξη των κινητοποιήσεων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 8
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 12/02/2016

Έναρξη των κινητοποιήσεων


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά το έκτακτο διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων της ΠΟΣΙΠΥ και των πρωτοβάθμιων σωματείων της, διαπιστώθηκε η απροθυμία του Υπουργείου Υγείας παρά τις δεσμεύσεις, προκειμένου να επαναφέρει τη συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, στα προ της μείωσης των τιμών επίπεδα αφενός και αφετέρου να βεβαιώσει επίσημα  τη δέσμευση που μας δόθηκε προφορικά για την καταβολή χρημάτων στους παρόχους, με το αντίστροφο claw back, στην περίπτωση που μετά την εφαρμογή του κλιμακωτού rebate οι απαιτήσεις μας είναι κατώτερες των διατιθέμενων μηνιαίων χρημάτων του κλειστού προϋπολογισμού.
Είναι πλέον αυτονόητο ότι προκειμένου να είμαστε συνεπείς στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας, απέναντι σε έναν κλάδο των εργαστηριακών γιατρών που καταρρέει θα εξαντλήσουμε κάθε αγωνιστικό μέσο προκειμένου να πείσουμε την πολιτεία για την αναγκαιότητα της ύπαρξης μας και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό.
Ορίστηκε σαν ημέρα έναρξης της πανελλαδικής μας κινητοποίησης - επίσχεσης η Παρασκευή 19/02/2016 και μέχρι τότε καλούμε όλους, αυτήν την ύστατη στιγμή, να μας αποστείλουν τις δύο συνημμένες εξουσιοδοτήσεις στο e-mail της ΠΟΣΙΠΥ ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) τις οποίες σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία θα χρησιμοποιήσουμε αφενός για την πλήρη κάλυψη σας στα πλαίσια της επίσχεσης σαν αντισυμβαλλόμενοι του ΕΟΠΥΥ, στους δε Ιατρικούς Συλλόγους προκειμένου η νέα μας σύμβαση να γίνει συλλογική και όχι ατομική.
Όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων θα είναι δίπλα σας.
Είμαστε ο κλάδος που απαξιώθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο επιστημονικά και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουμε την ιατρική μας αξιοπρέπεια.


Εξουσιοδοτήσεις (Μορφή WORD)

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταία Άρθρα

Αναζήτηση

Εγγραφή στο newsletter

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 55 επισκέπτες συνδεδεμένους