Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

 

01/02/2017 - Προσφορά της εταιρείας Apollo

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΙΠΥΗ εταιρία Apollo παρακολουθώντας τις Διεθνής Εξελίξεις της Ψηφιακής Υγείας (e-heath), και  διαβλέποντας τις σύγχρονες ανάγκες τόσο των Ιατρών όσο και των Ασθενών, εξασφάλισε μία μοναδική προσφορά για όλα τα μέλη της ΠΟΣΙΠΥ.

Με την αγορά της ετήσιας συνδρομής της Υπηρεσίας MyΗealthAngels θα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, σε κάθε μέλος της Ιατρό, η δυνατότητα να διαθέσει προς Όλους τους Ασθενείς του και για ένα έτος, από ένα Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας.

Το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας προσφέρει Στον Ασθενή τα ακόλουθα:

·         Ο Ασθενής κατέχει το δικό του Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας με όλα του τα δεδομένα μαζεμένα και   οργανωμένα.

o    Το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας είναι συνεπές, διότι τα δεδομένα καταγράφονται με ολοκληρωμένο τρόπο και ενημερώνεται διαρκώς.

o    Έχει άμεση εξυπηρέτηση και αύξηση της ποιότητας περίθαλψης, αποφεύγοντας, τις καθυστερήσεις και τα λάθη.

·         Την δυνατότητα να είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον ιατρό του

·         Δεν χρειάζεται να «κουβαλάει» τον Ιατρικό Φάκελο του, αφού το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας είναι πάντα διαθέσιμο από το Internet.


·         Το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας διατηρείται: Δεν φθείρεται από το χρόνο, δεν αλλοιώνεται και τα Ιατρικά Δεδομένα που περιέχει, είναι πάντοτε σε σωστή σειρά (χρονολογική ή άλλη). Επιπλέον υπάρχει Αυτόματη κοινοποίηση για εργαστηριακά αποτελέσματα του ασθενή, με ειδοποίηση από το σύστημα.

·
Δυνατότητα για αυτόματη ενημέρωση του Ψηφιακού Βιβλιαρίου Υγείας του Ασθενή με ιατρικά δεδομένα από τον Ιατρό του.

·         Δυνατότητα ενημέρωσης  του Ψηφιακού Βιβλιαρίου Υγείας από τον ίδιο τον Ασθενή! Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς δίνει την ευκαιρία σε Ασθενείς με χρόνιες Παθήσεις (Διαβήτη, Αρτηριακή Υπέρταση κλπ), να καταχωρούν οι ίδιοι τις μετρήσεις που παίρνουν (πχ σάκχαρο, πίεση κλπ), με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα αρχείο ‘πορείας’ και ‘εξέλιξης’!

Το MyHealthAngels είναι μία Πρωτοποριακή Διαδικτυακή Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,  η οποία θα βοηθήσει τα μέλη της ΠΟΣΙΠΥ να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους,  μέσω της  αξιοποίησης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας Προστιθέμενης Αξίας, που προσφέρει!

Για σένα τον Ιατρό, προσφέρει:

·        Αξιοποίηση του Υπάρχοντος Πελατολογίου (Ασθενών) σου, με δυνατότητα μεταφοράς των παλαιών δημογραφικών  στοιχείων των Ασθενών σου.

·         Πλήρη  διαχείριση του Ιατρείου σου ή της Ιατρικής Εταιρίας σου, με ασφάλεια και ευελιξία στο διαδίκτυο (Internet), σε όλες τις συσκευές και χωρίς εγκατάσταση.


·         Αλληλεπίδραση με τους Ασθενείς σου: δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ εσένα του Ιατρού και των Ασθενών, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, που δημιουργεί και βελτιώνει τη σχέση Ιατρού Ασθενή.

·         Σύνδεση με την e-συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ. Εσύ ο ιατρός συνταγογραφείς μόνο σε ένα σύστημα!

·        Αυτόματη κοινοποίηση προς εσένα τον Ιατρό για τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Ασθενή σου με αυτόματη ειδοποίηση.

·         Δυνατότητα τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων να ενημερώνουν αυτόματα τους κλινικούς  σου φακέλους, αλλά και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας του Ασθενούς σου (σε συνεργαζόμενους φορείς υγείας),

·         Είναι της επιλογή σου ποια αποτελέσματα, εξετάσεις θα βλέπει ο ασθενής,

·         Ηλεκτρονικό Κλινικό Φάκελο (CHR - Clinical Health Record) για την ορθή οργάνωση του Ιατρείου Σου, με την παροχή του πιο ολοκληρωμένου και σύγχρονου  Κλινικού Φακέλου Υγείας: Πλήρης και  Εύκολος στη χρήση, για γρήγορη και αποτελεσματική εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων για το παρελθόν, παρόν και μέλλον του ασθενή.

o    Παρέχει υπηρεσίες όπως: διαγνώσεις, επισκέψεις, ιατρικές σημειώσεις, μετρήσεις, ιστορικό, ραντεβού, φάρμακα, παραπεμπτικά, , περιστατικά, επεμβάσεις, κ. ά.

o    Γρήγορη και ασφαλής αποθήκευση με δυνατότητα ανάκλησης των δεδομένων, άρα κέρδος χρόνου στην αναζήτηση και συμπλήρωση στοιχείων.

·        Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας (PHR - Personal Health Record) για τους Ασθενείς σου, για την διαχείριση των προσωπικών ιατρικών δεδομένων τους. Ο Ασθενής σου απαλλάσσεται από το να προσκομίζει συνέχεια πακέτα εξετάσεων, να τα έχει στην σωστή σειρά (χρονολογική ή άλλη), εξαλείφοντας παράλληλα τον κίνδυνο να χαθούν ή να αλλοιωθούν τα στοιχεία από τη χρήση ή τη φθορά του χρόνου. Μία νέα προσφορά προς τον Ασθενή Σου!

·         Μια μοναδική προσέγγιση για  τον διαμοιρασμό ιατρικών δεδομένων μεταξύ εσού και των Ασθενών σου. Οι Ιατροί και οι Ασθενείς μπορούν μέσω της πλατφόρμας να ανταλλάσουν πληροφορίες. Ο Ασθενής είναι σε συνεργασία μαζί σου, και με αυτόν τον τρόπο βοηθάς τον Ασθενή σου να είναι πάντα « συντονισμένος» με τον Γιατρό του.

·         Παραπομπή σε άλλον Ιατρό ή Εργαστήριο: το σύστημα παράγει παραπεμπτικά για χρήση σε άλλους Ιατρούς ή Παρόχους Υγείας.

·         Συνεχείς αναβαθμίσεις των λειτουργιών που είναι άμεσα διαθέσιμες σε Εσένα, χωρίς να χρειάζεται να σταματάς τις καθημερινές δραστηριότητές σου (4 φορές το χρόνο).

·         Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας, την προληπτική ιατρική, την εκγύμναση και την διατροφή από τους ασθενείς σου.

·         Υποστηρίζει ενέργειες για την προαγωγή της υγείας των Ασθενών, δίνοντας αντισταθμιστικά οφέλη & κίνητρα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παθήσεων τους.

·       Ασφάλεια στην μεταφορά και την αποθήκευση των ιατρικών δεδομένων  με την χρήση Ισχυρού και Πολύπλοκου Συστήματος  Κρυπτογράφησης. Επιπροσθέτως οι λογαριασμοί και οι ‘κινήσεις’, καταγράφονται και αποθηκεύονται ξεχωριστά, ώστε να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της Ασφάλειας.

·         Διεθνή Πρότυπα στον τομέα της τεχνολογίας και της ιατρικής πληροφορίας. Το σύστημα είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και είναι πάντοτε ενημερωμένο σε όλο το φάσμα των Ελληνικών και διεθνών ιατρικών κωδικοποιήσεων (πχ ICD-10).

Οι Υπηρεσίες της Πλατφόρμας  ‘MyHealthAngels’ παρέχονται μέσω του Internet (απλά με την χρήστη ενός Browser όπως Firefox ή Chrome) από ένα Κεντρικοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα, χωρίς την ανάγκη κάποιας τοπικής εγκατάστασης Λογισμικού και μπορούν να αξιοποιηθούν Χωρίς Περιορισμούς,  ανεξαρτήτως Γεωγραφικής Περιοχής και Συσκευής (H/Y ή Mobile) .

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την Πρωτοποριακή Πλατφόρμα MyHealthAngels, παρακαλούμε συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 210-7489200
1 2 2017 Ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ο.Π.Α.Δ.

Αξιολόγηση Χρήστη: / 26
ΧείριστοΆριστο 

LINK

30 1 2017 Ημερίδα Ι.Σ.Α. για τον νέο ασφαλιστικό - φορολογικό νόμο

Αξιολόγηση Χρήστη: / 14
ΧείριστοΆριστο 

Ημερίδα 04/02/2017 - ΤΙΤΑΝΙΑ - Ώρα 10:30 π.μ.

27 1 2017 Πληρωμή Σεπτεμβρίου 2016

Αθήνα, 27/01/2017


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβούν σε πληρωμή  ιατρικών πράξεων Σεπτεμβρίου 2016, παρακαλούμε να προσκομίσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες (πρώην ΥΠΑΔ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ τουλάχιστον από τις 20/01/2017 και μετά.


Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

18 1 2017 Συνάντηση με κ. Μπερσίμη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ


Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου Μπερσίμη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα Προεδρεία της ΠΟΣΙΠΥ και της ΠΟΣΚΕ  την Τρίτη  17-1-17.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έκανε ο κος Μπερσίμης:
1) Η διαδικασία του οριστικού ελέγχου συνεχίζεται κανονικά και οι πληρωμές των οφειλών του ΕΟΠΥΥ έχουν ομαλοποιηθεί ικανοποιητικά με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης
2) Ως προς τα ληξιπρόθεσμα, συνεχίζεται η αποπληρωμή του Οίκου Ναύτου και ξεκινούν και οι πληρωμές του ΤΑΠ-ΟΤΕ και του τελευταίου διμήνου του ΟΠΑΔ.
3) Η υπέρβαση των δαπανών (claw back) του 2016, (χωρίς να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί το ακριβές ποσόν), θα καλυφθεί με την παρακράτηση των υποβολών  του Σεπτεμβρίου 2016 και του Ιουλίου 2017, (η κατάθεση ενημεροτήτων που ξεκίνησε για τον Σεπτέμβριο, γίνεται ακριβώς για την οριστικοποίηση αυτού, ώστε να ακολουθήσει η παρακράτησή του).
Σ’ αυτό το σημείο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να επιτευχθεί η μείωση αυτή του claw back στους δύο μήνες, μας έκαναν από την αρχή του χρόνου  υποκοστολόγηση  και rebate της τάξης του 55% με αποτέλεσμα η συνολική ζημιά (τουλάχιστον όσον αφορά τα μικρά και μεσαία εργαστήρια)  να αγγίζει το 70%.
4) Η παρακράτηση του 10% λόγω του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου από τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ κατά τα έτη 2012, 2013, 2014, και 2015,  θα χρησιμοποιηθεί για τον συμψηφισμό μέρους  του claw back που εναπομένει ακόμη (διότι δεν ήσαν επαρκείς οι παρακρατήσεις των μηνών που έγιναν μέχρι σήμερα).
5) Έχει οριστικοποιηθεί το μέτρο του διαχωρισμού των κωδικών και αναμένεται η σχετική ΥΑ, η οποία θα ισχύσει για τις δαπάνες του 2017.
6) Ευρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εφαρμογή του μέτρου της χρήσης κάρτας με ΡΙΝ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης11 1 2017 Πολυνομοσχέδιο (Διατάξεις Υπ. Υγείας)

Αξιολόγηση Χρήστη: / 28
ΧείριστοΆριστο 

Νόμος 4447/2016

(Άρθρο 34)

04 1 2017 - Συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα του Υπ. Υγείας

Αθήνα, 04/01/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


Χθες Δευτέρα 3-1-2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας, εκπροσώπων των Προεδρείων των ΠΟΣΙΠΥ και των επιμέρους Ενώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κο Γιώργο Γιαννόπουλο.
Συζητήθηκαν τα θέματα της υπέρβασης των δαπανών, των υποκοστολογήσεων, της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων, του πλαφόν, καθώς και οι πάγιες θέσεις και προτάσεις των Ενώσεών μας.
Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα κατανόησης και καλής πρόθεσης τα αποτελέσματα της οποίας όμως μένει και να τα δούμε στο άμεσο μέλλον.


Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

19 12 2016 Προώθηση αποπληρωμής Αυγούστου 2016

Αξιολόγηση Χρήστη: / 11
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 19/12/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβούν σε πληρωμή  ιατρικών πράξεων Αυγούστου 2016, παρακαλούμε να προσκομίσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες (πρώην ΥΠΑΔ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ τουλάχιστον από τις 10/01/2017 και μετά.


Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

16 12 2016 Εισαγωγή 86 νέων εξετάσεων στο σύστημα συνταγογράφησης

Αξιολόγηση Χρήστη: / 50
ΧείριστοΆριστο 

LINK

29 11 2016 Συνάντηση της ΠΟΣΙΠΥ με τον Αναπλ. Υπ. Υγείας, κ. Π. Πολάκη

Αθήνα, 29/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΙΠΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ Π. ΠΟΛΑΚΗ


Την Παρασκευή 26-11-16 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣΙΠΥ με τον Αν. Υπουργό Υγείας Π. Πολάκη
Του θέσαμε μετ’ επιτάσεως τα προβλήματα (claw back, rebate, υποκοστολόγηση, νέες εξετάσεις) που ξεκληρίζουν σιγά σιγά τα μικρά και μεσαία εργαστήρια καθώς επίσης αναπτύξαμε στον Υπουργό και την πάγια θέση μας που είναι η καθιέρωση ανώτατου ορίου στις ακριβές απεικονιστικές εξετάσεις και αυστηρού κλιμακωτού rebate στις βιοπαθολογικές για τους μεγάλους τζίρους.
Η απάντηση ήταν ότι απαιτείται χωροταξική εφαρμογή μιάς τέτοιας πρότασης  (διαφοροποίηση ορίου ανάλογα τον πληθυσμό και τις ανάγκες του),  κάτι που θέλει δουλειά και που είναι ένα επόμενο μέτρο μετά τη εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς
Συμπερασματικά μας ενημέρωσε ότι ως μέτρα κατά της υπερσυνταγογράφησης τα οποία έχουν δρομολογηθεί και θα εφαρμοστούν στο άμεσα προσεχές μέλλον είναι «ο διαχωρισμός των κωδικών»  και «η χρήση κάρτας με ΡΙΝ» για την έκδοση των παραπεμπτικών, ενώ η εφαρμογή των διαγνωστικών κριτηρίων που ήδη τρέχει, θα εμπλουτίζεται συνεχώς με κωδικούς ICD10.
Τα παραπάνω μέτρα πιστεύει ο Υπουργός ότι θα συγκρατήσουν τις δαπάνες στα όρια του κλειστού προϋπολογισμού, σε άλλη περίπτωση θα συζητηθούν ποιο δραστικά περιοριστικά μέτρα.


Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

29 11 2016 Εξόφληση ληξιπροθέσμων ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟΤΕ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 25
ΧείριστοΆριστο 

LINK

22 11 2016 Δικαιολογητικά για εξόφληση οφειλών Οίκου Ναύτου

Αξιολόγηση Χρήστη: / 13
ΧείριστοΆριστο 

LINK

17 11 2016 Ενημερωτικό Σημείωμα

Αθήνα, 17/11/2016

Ενημερωτικό ΣημείωμαΣχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΙΠΥ της 15-11-16 και προς αποφυγή παρανοήσεων, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε  σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων ότι είμαστε υπέρ των μέτρων ανάσχεσης της υπερσυνταγογράφησης.
Όμως είμαστε αντίθετοι σε μέτρα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία συνταγογράφησης  εξετάσεων απαραιτήτων για την περίθαλψη  του ασθενούς.
Ο στόχος της ΠΟΣΙΠΥ ως προς την συνταγογράφηση των εξετάσεων είναι, αφ’ ενός μεν να μη προκαλείται κίνδυνος βλάβης της υγείας των ασθενών, από την άλλη όμως να μη γίνεται κατάχρηση αναγραφής εξετάσεων η οποία οδηγεί κυριολεκτικά στην εξαφάνιση των εργαστηριακών γιατρών μέσω του claw back.


Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης


15 11 2016 Δελτίο Τύπου - Εφαρμογή Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων

Αθήνα, 15/11/2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Το 2013 ο τότε Αναπλ. Υπουργός Υγείας, προκειμένου να συγκρατήσει τις δαπάνες, έκανε την παγκόσμια πρωτοτυπία να καθιερώσει τον θεσμό του claw back.
Έναν θεσμό άδικο, διαστρεβλωτικό, αναποτελεσματικό αλλά και καταστροφικό αφού όχι μόνο δεν συγκράτησε καμία δαπάνη, αλλά εξοντώνει επιστημονικά και επαγγελματικά τους μικρομεσαίους και μικρούς εργαστηριακούς γιατρούς δηλ την ραχοκοκαλιά της ΠΦΥ.
Έκτοτε όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ επαναπαύτηκαν σ’ αυτή την πρακτική και δεν έκαναν τίποτα προκειμένου να χτυπήσουν στην ρίζα τους τις ανεξέλεγκτες δαπάνες.
Τόσο η Ομοσπονδία μας, η ΠΟΣΙΠΥ, όσο και οι επιμέρους Ενώσεις της, έκαναν πολλές και συγκεκριμένες  προτάσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, που στηρίζονταν σε δύο βασικούς άξονες:
1) Στον έλεγχο στην πηγή της παραγωγής των εξετάσεων ( διαγνωστικά πρωτόκολλα, συνταγογραφικά όρια, κάρτα ασθενούς με ΡΙΝ, έλεγχο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για παραβατική συμπεριφορά κλπ) και
2) Στην άμεση εφαρμογή του Πλαφόν σε συνδυασμό με διαχωρισμό των κωδικών, τουλάχιστον μέχρι να αποδώσουν καρπούς τα άλλα μέτρα.
Από τις αρχές του 2016 βλέπουμε να γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια (και με τις δικές μας παρεμβάσεις και πιέσεις) προς την κατεύθυνση του ελέγχου της υπερσυνταγογράφησης.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή των συνταγογραφικών αριθμητικών ορίων από τον Ιούνιο καθώς η πρόσφατη (έστω και μερική) εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων με κριτήρια τόσο επιστημονικά (σύνδεση διάγνωσης ή παρακολούθησης της πάθησης με τις εξετάσεις και την αντίστοιχη ειδικότητα), όσο και οικονομικά (μέσος όρος αξίας εξετάσεων ανά πάθηση), που όμως δεν απαγορεύουν στον συνταγογραφούντα γιατρό την δικαιολογημένη υπέρβασή των, μας βρίσκει στις βασικές αρχές τους,  σύμφωνους.
Η όλη προσπάθεια είναι προς την σωστή κατεύθυνση, όμως όπως όλες οι πρωτοεμφανιζόμενες αλλαγές, δεν στερούνται ατελειών ή και υπερβολών κατά την εφαρμογή τους, γι’ αυτό και είναι  απαραίτητη η συνεργασία των ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας και του  ΕΟΠΥΥ με τους Ιατρικούς φορείς (ΠΙΣ, ΙΣ, ΠΟΣΙΠΥ, ΠΟΣΚΕ κλπ), προκειμένου να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα αλλά και να αποτραπεί κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης.
Παρ’ όλα αυτά εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η λήψη περαιτέρω μέτρων (κάρτα ασθενούς, ηλεκτρονικός έλεγχος παραβατικότητας, on line έλεγχος, έλεγχος του τόπου παραγωγής παραπεμπτικών κλπ) προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο στον έλεγχο και τον περιορισμό των δαπανών.
Παράλληλα επιμένουμε στην άμεση επιβολή Πλαφόν στην εκτέλεση των εξετάσεων σε συνδυασμό με διαχωρισμό των κωδικών, με κατάργηση των ασφαλιστικών τιμών, μέχρι να αποδώσουν (αν αποδώσουν) τα παραπάνω μέτρα.
Γι’ αυτό καλούμε τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ να εκμεταλλευτούν την εμπειρία μας και την ειλικρινή διάθεσή μας να συμβάλλουμε σ’ αυτή την προσπάθεια και να δεχθούν την συνεργασία μας.


Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

2 11 2016 Συνάντηση με Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 02/11/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Κατά την χθεσινή συνάντηση του προεδρείου της ΠΟΣΙΠΥ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Μπερσίμη, συζητήθηκαν τα προβλήματα της κοστολόγησης των νέων εξετάσεων και τα μέτρα ελέγχου δαπανών, (διαγνωστικά πρωτόκολλα, διαχωρισμός κωδικών, κατανομή δαπανών με πληθυσμιακά κριτήρια κλπ).
Επίσης  έγινε ενημέρωση για την πορεία και τους στόχους των πληρωμών, καθώς και για τα ληξιπρόθεσμα, όπου για μεν τα προ της 31-12- 2012, οι οφειλές θα δοθούν σύμφωνα με το άρθρο 52 του πρόσφατου Ν.4430/31-10-16,  ενώ για το 10% των δαπανών της περιόδου 2013-2015, θα γίνει εκκαθάριση με δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την  τελευταία ΥΑ  (ΦΕΚ 1536-31.5.2016), τα δε προκύπτοντα ποσά (εάν προκύπτουν), θα συμψηφίζονται με τα παλαιά claw back.
Για τα παραπάνω θέματα η ΠΟΣΙΠΥ εξέφρασε τις απόψεις της,  τις αντιρρήσεις και τις αντιθέσεις της όπου έδει. 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

1 11 2016 Αποπληρωμή ληξιπροθέσμων ΕΟΠΥΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 24
ΧείριστοΆριστο 

Νόμος 4430/2016, Άρθρο 52

(Μορφή pdf)

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταία Άρθρα

Αναζήτηση

Εγγραφή στο newsletter

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 59 επισκέπτες συνδεδεμένους