Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα19 7 2016 Κανόνες Παραπομπής Διαγνωστικών Εξετάσεων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 32
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ. 2221/2016

11 7 2016 Αποπληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 48
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

8 7 2016 Ανακοινώσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αξιολόγηση Χρήστη: / 19
ΧείριστοΆριστο 

Τροποποίηση απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής φυσικού αρχείου από παρόχους (Μορφή pdf)

Ανακοίνωση για Ευρωπαίους Ασφαλισμένους (Μορφή pdf)

4 7 2016 Ανακοινώσεις ΕΟΠΥΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 10
ΧείριστοΆριστο 

Δελτίο Τύπου για εκκαθάριση (Μορφή pdf)

Ανακοίνωση για παράταση συμβάσεων (Μορφή pdf)

1 7 2016 Ατομικό Δελτίο Χρέωσης Ασθενούς Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (διευκρινίσεις)

Αξιολόγηση Χρήστη: / 10
ΧείριστοΆριστο 

Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

25 6 2016 Διαδικασίες Ελέγχου

Αξιολόγηση Χρήστη: / 16
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 25/06/2016

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη
Κοινοποίηση
Ομάδα αξιολόγησης ενστάσεων παρόχων


Θέμα: Διαδικασίες ΕλέγχουΚε Πρόεδρε
με την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και οριστικής εκκαθάρισης, δημιουργήθηκαν προβλήματα,  τα οποία χρήζουν άμεσων και δραστικών λύσεων.
Οι λόγοι των προβλημάτων αυτών είναι οι εξής:
1]  Οι κανόνες ελέγχου που εφαρμόζονται από 1-1-2016 είναι οι ίδιοι με αυτούς που εφάρμοσαν οι ελεγκτικές εταιρίες για τον έλεγχο του 2013
2]   Αυτοί  οι κανόνες ελέγχου μας γνωστοποιήθηκαν μόλις στα μέσα Ιουνίου του 2016.
3]  Πολλοί γιατροί από εμάς θεωρώντας ότι εφ’ όσον τα παραπεμπτικά παράγονται ηλεκτρονικά κ αυτόματα, είναι αληθινά,  ελεγμένα και εκτελέσιμα,  δεν έδωσαν σημασία σε διαδικαστικά θέματα και δεν έλεγχαν με σχολαστικότητα  σημεία όπως: υπογραφές, σφραγίδες κλπ.
4]  Όλες οι αδυναμίες και τα λάθη του συστήματος, των συνταγογραφούντων γιατρών αλλά και των ασθενών,  καταλήγουν τελικά στον Εργαστηριακό γιατρό,  ο οποίος και καλείται ( αφού έχει ήδη πληρώσει το κόστος εκτέλεσης των εξετάσεων) να υποστεί τις όποιες  επιπτώσεις και περικοπές του ελέγχου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία τα εξής μέτρα τουλάχιστον για τον έλεγχο των περιόδων προ του Ιουνίου του 2016:
Α) Οι επιτροπές ενστάσεων (τουλάχιστον για το διάστημα που θα γίνεται ο έλεγχος των προ της 1/6/2016 περιόδου),   να είναι επαρκείς σε αριθμό και συνεδριάσεις, ώστε οι αποφάσεις να βγαίνουν το πολύ εντός 10 ημερών.
Β) Στο διάστημα αυτό να μη σταματά η διαδικασία πληρωμής του προσφεύγοντος παρόχου, αλλά να πληρώνεται το εκκαθαριζόμενο ποσόν  και μετά το πέρας του επανελέγχου, να γίνεται ο όποιος συμψηφισμός.
Γ)  Στον επανέλεγχο αν το ζητήσει ο πάροχος να εξετάζονται  όλα τα κατατεθειμένα παραπεμπτικά και όχι ξανά μόνο το 5%.
Δ)Επειδή οι κανόνες ελέγχου δεν μας γνωστοποιήθηκαν έγκαιρα και επειδή στην ισχύουσα σύμβαση του 2012 στους Οικονομικούς όρους, άρθρο 19 αναφέρει: «Παραπεμπτικά που κατά τον έλεγχο παρουσιάζουν τυπικές ή διαδικαστικές ελλείψεις, παρακρατούνται και επιστρέφονται στο ΙΔΕ ή ΙΠ για συμπλήρωση ή διόρθωση και επανακατάθεση»
Ζητάμε : στην περίπτωση που υπάρχουν τυπικές ή διαδικαστικές  παραλείψεις όπως υπογραφές, σφραγίδες κλπ, τα συγκεκριμένα παραπεμπτικά να επιστρέφονται στον πάροχο, προκειμένου να τα διορθώσει και να τα επανακαταθέσει.
Ε) Ως προς την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενούς και εφ’ όσον στο εκδιδόμενο παραπεμπτικό, ο ασθενής είναι ασφαλιστικά ικανός κατά την ημερομηνία έκδοσης του, αυτή (η ασφαλιστική ικανότης) να ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του παραπεμπτικού (ένας μήνας) άσχετα με την πιθανότητα απώλειας της κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εξετάσεων.
ΣΤ) Για το διάστημα μέχρι τον Ιούνιο του 2016, η καταβολή του παράβολου 2% επί της αιτούμενης δαπάνης, για τις ενστάσεις,  να ανασταλεί.
Ζ)  Για τις μετά την 1-6-16 ενστάσεις, η πληρωμή του παράβολου 2%, να μην ισχύει στην περίπτωση που ο προσφεύγων δικαιώνεται.
Η)  Ο ΕΟΠΥΥ να ανακοινώσει άμεσα τους κανόνες του Διοικητικού και Ιατρικού ελέγχου.
Θ)  Τα παραπεμπτικά για τα οποία ο ασθενής δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος να μη μπορούν να εκδοθούν κατά την συνταγογράφηση τους
Ι)  Τέλος παρακαλούμε να καταργήσετε την κατάθεση της «κατάστασης ασθενών» κατά την υποβολή των παραστατικών είτε να μεριμνήσετε ώστε αυτή να βγαίνει αυτόματα ως εφαρμογή του e-DAPY


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

10 6 2016 Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ. 1601 (Μορφή pdf)

8 6 2016 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για επίσχεση παρόχων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 17
ΧείριστοΆριστο 

Ανακοίνωση (Μορφή pdf)

3 6 2016 Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης

Αξιολόγηση Χρήστη: / 12
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ. 1543/2016 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ. 1115/2016 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ.2816/2015 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ. 35/2015 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ. 2243/2014 (Μορφή pdf)


01 06 2016 Έλεγχος και Εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας

Αξιολόγηση Χρήστη: / 68
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ.1536/Β'/31-05-2016 (Μορφή pdf)

25 05 2016 Ενημερωτικό σημείωμα για τα ISO

Αθήνα, 25/05/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση εκπροσώπων της ΠΟΣΙΠΥ  με τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ έχουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:
1) Όσον αφορά την επείγουσα ανακοίνωση της 20-5-16 του ΕΟΠΥΥ  περί της «καταγραφής πιστοποιήσεων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας» ο κ. Μπερσίμης μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για απαίτηση του ΕΟΠΥΥ απόκτησης από μέρους μας οποιασδήποτε πιστοποίησης  (ISO), αλλά μόνο για καταγραφή  της υπάρχουσας κατάστασης για λόγους στατιστικούς, τα στοιχεία της οποίας θα βοηθήσουν τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ρυθμίσει την πολιτική του στον τομέα ποιότητας  εν ευθέτω χρόνω.
Στο σχετικό  επίσημο  ερώτημα μας (που έχει ήδη αναρτηθεί) υπάρχει ήδη επίσημη απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ (Πατήστε εδώ).
Δεσμεύτηκε δε ότι η οποιαδήποτε απόφαση γι’ αυτό το θέμα, θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τους ενδιαφερομένους φορείς.
2)Ως προς το θέμα της εκκαθάρισης  με δειγματοληπτικό έλεγχο, είναι έτοιμη η ΚΥΑ που θα ορίζει επακριβώς τις «μη αποδεκτές δαπάνες».
3) Τέλος έχουν γίνει οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες με όλες τις τράπεζες που εκδίδουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες  ώστε αυτές να χρησιμεύουν και ως κάρτες υγείας με ΡΙΝ , μέσω των οποίων θα γίνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διαδικασία που ήταν και πάγιο αίτημά μας.


Ο Πρόεδρος                                           Ο Γ. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                                       Ι. Κλεινάκης25 05 2016 Διευκρινίσεις επί της καταγραφής πιστοποιήσεων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 21
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

21 05 2016 Ερώτημα στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την ανακοίνωση του για τις πιστοποιήσεις - διαπιστεύσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: / 11
ΧείριστοΆριστο 

 

Αθήνα, 20/05/2016

 

ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Σ. Μπερσίμη


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ της 20ης -5- 16 για τις πιστοποιήσεις – διαπιστεύσεις εργαστηρίων


Κε Πρόεδρε
Στις 20-5-16 αναρτήσατε στο διαδίκτυο μία «εξαιρετικά επείγουσα» ανακοίνωση με την οποία ζητάτε  από τους παρόχους υγείας μεταξύ των οποίων και από τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, να σας αποστείλουν μέχρι τις  31-5-16 τις πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις τους.
Επειδή το «εξαιρετικά επείγον» της ανακοίνωσης και τα στενά χρονικά περιθώρια που ορίζονται, δημιούργησαν στα μέλη μας εργαστηριακούς γιατρούς έντονη ανησυχία και προβληματισμό, σας ζητούμε να μας διευκρινίσετε :
Εάν από την συγκεκριμένη ανακοίνωση προκύπτει η αναγκαιότητα των συναδέλφων ιατρών, μέχρι τις 31-5-16 να εφαρμόσουν κάποιο σύστημα πιστοποίησης ή διαπίστευσης στα εργαστήριά τους.


Για το  Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης21 05 2016 Ανακοινώσεις ΕΟΠΥΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 24
ΧείριστοΆριστο 

Καταγραφή πιστοποιήσεων συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας (Μορφή pdf)

Χειρόγραφα παραπεμπτικά μη αποδεκτά από τον ΕΟΠΥΥ (Μορφή pdf)

04 05 2016 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για την αποστολή των δαπανών

Αξιολόγηση Χρήστη: / 29
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταία Άρθρα

Αναζήτηση

Εγγραφή στο newsletter

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 171 επισκέπτες συνδεδεμένους