Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

 

24 02 2016 Απόφαση αναστολής κινητοποίησης

Αξιολόγηση Χρήστη: / 46
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 24/02/2016

Απόφαση αναστολής κινητοποίησης

Οι  επανειλημμένες συναντήσεις και έντονες διαβουλεύσεις με την ηγεσία τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και του Υπουργείου Υγείας για τα αιτήματά μας, είχαν σαν αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν  την εκπλήρωση ορισμένων εξ αυτών, αφ’ ετέρου δε την δρομολόγηση άλλων.
Αναλυτικότερα:
1) Βγήκε ηΥΑ (ΦΕΚ 372Β/18-2-16) για την συμμετοχή του ασθενούς επί του κρατικού τιμολογίου.
2) Μηνιαία έκδοση του rebate ανά πάροχο, ώστε το πληρωτέο ποσό να είναι και το πραγματικό.
3) Κατάργηση από 1-1-16 της παρακράτησης 10% κατόπιν της άμεσης εφαρμογής του Νόμου 4368 ΦΕΚ 21/Α'/21-2-16  για την αυτόματη εκκαθάριση των δαπανών ώστε να μας αποδίδεται άμεσα το 100% των απαιτήσεων.
4) Άμεση εκκαθάριση και αποπληρωμή  (Ν.4368 ΦΕΚ 21Α/21-2-16) των δαπανών του 2013 καθώς και άμεση εκκαθάριση των δαπανών του 2012 έως 2015 όπως ο προαναφερθείς Νόμος ορίζει.
5) Άμεση πληρωμή του Νοεμβρίου 2015, από την ανεύρεση πόρων λόγω μέτρων εξορθολογισμού των δαπανών.
6) Εφαρμογή μέτρων περιορισμού της προκλητής ζήτησης μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στηριζόμενη σε διαγνωστικά κριτήρια και έλεγχο του ΑΜΚΑ του ασθενούς.
7) Επικουρικά και μέχρι την πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων, εφαρμόζεται άμεσα η ΥΑ (ΦΕΚ35/14-1-15) για τα αριθμητικά όρια των εξετάσεων.
8) Δέσμευση των ηγεσιών τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και του ΕΟΠΥΥ για την διατήρηση του προϋπολογισμού στην περίπτωση περίσσειας λόγω εξοικονόμησης δαπανών και διαδικασίες επαναδιανομής του στους παρόχους.
9) Δρομολογείται άμεσα η επανεξέταση του rebate ως προς τον τρόπο εφαρμογής και τα όρια.
10) Εντός του Μαρτίου, μετά την οριστικοποίηση των δαπανών του Ιανουαρίου και ανάλογα με τα αποτελέσματα, μας ζητήθηκε πρόταση μερικής ανατίμησης ορισμένων υπερβολικά υποκοστολογημένων εξετάσεων.
11) Συμφωνήθηκε η έναρξη διαδικασιών (από την ΠΟΣΙΠΥ σε συνεργασία με επιστημονικούς και οικονομικούς φορείς),  πραγματικής κοστολόγησης των εξετάσεων στηριζόμενη σε αντικειμενικά κριτήρια, η οποία και θα ληφθεί σαν βάση ανακοστολόγησης, τους αμέσως προσεχείς μήνες, εφ’ όσον αποδώσουν τα μέτρα αποτροπής της απρόκλητης ζήτησης, και ομαλοποιηθεί η πορεία των δαπανών.
12) Ζητήθηκε και εκφράστηκε η «θετική γνώμη για την έναρξη διαλόγου για το ενδεχόμενο αποζημίωσης των ιατρικών γνωματεύσεων που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις»
13) Τέλος συμφωνήθηκε η διαμόρφωση με τους φορείς «νέου πλαισίου συλλογικών συμβάσεων»
Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων το ΔΣ της ΠΟΣΙΠΥ συνήλθε χθες το βράδυ 23-2-16 και συνεκτιμώντας τόσο τα πεπραγμένα όσο και την πορεία των δρομολογηθέντων μέτρων  από τον  ΕΟΠΥΥ , αποφάσισε την αναστολή της επίσχεσης μέχρι τέλος Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο θα είναι σε συνεχή επαφή με τον ΕΟΠΥΥ, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις εξελίξεις και αφού επανεκτιμήσει τα αποτελέσματα, θα αποφασίσει ανάλογα. 

Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                     Ι. Κλεινάκης

24 02 2016 Συνάντηση Πρόεδρου ΕΟΠΥΥ με εκπροσώπους της ΠΟΣΙΠΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 22
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

21 02 2016 Ενημέρωση

Αξιολόγηση Χρήστη: / 13
ΧείριστοΆριστο 


Αθήνα, 21/02/2016

Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία και τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.ΥΥ., προέβαλαν και γνωστοποίησαν το σύνολο των αιτημάτων μας και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις υλοποίησης των στόχων που είχαμε θέσει.
Ο κλάδος μας παραμένει σε κατάσταση επιστημονικής απαξίωσης και είναι απόλυτα δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις συναδέλφων,που έχουν και θα έχουν την πλήρη υποστήριξη μας.
Αιτήματα που έχουν ικανοποιηθεί :
1) Διατήρηση της συμμετοχής 15% των ασφαλισμένων όπως ίσχυε στο κρατικό τιμολόγιο και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 372/Β'/ 18-02-2016.
2)Τήρηση του κλειστού προϋπολογισμού που είναι θεσμοθετημένος μέχρι το 2018(εφαρμογή του rebate κατά την υποβολή της μηνιαίας δαπάνης) και διαδικασία επιστροφής των χρημάτων στους παρόχους, σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι χαμηλότερες από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού.
Είχαμε τη διαβεβαίωση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα επανέλθουμε στις αρχές Μαρτίου προκειμένου να διαπιστώσουμε το μέγεθος της απόκλισης των απαιτήσεων και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων.
Αιτήματα που οι λύσεις τους προωθείται άμεσα :
1) Υλοποιείται άμεσα ο έλεγχος για περιστολή της συνταγογράφησης :
Εντός  του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου 2016 θα έχουν εφαρμοσθεί  περιορισμοί που θα αφορούν:  την υπέρβαση συνταγογράφησης σε σχέση με το μέσο κόστος παραπεμπτικού ανά ειδικότητα και ανά ICD-10,  το "κλείδωμα" του ΑΜΚΑ του ασθενούς ως προς την επαναληψιμότητα των ιδίων εξετάσεων.
Είναι σε εξέλιξη (που είναι και ο βασικός στόχος για τους αμέσως προσεχείς μήνες) η διαδικασία για την εφαρμογή  των διαγνωστικών πρωτοκόλλων  στην βάση του ICD10, ( 450 διαγνώσεις αφορούν το 90% των αναγραφομένων εξετάσεων) βάσει των οποίων θα γίνεται η συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων  και εν συνεχεία η παρακολούθηση της νόσου  και σύνδεση αυτών με διαδικασίες ελέγχου (textbox και realtime).
2) Εφ’ όσον οι δαπάνες δείξουν πτωτικές τάσεις, ο ΕΟΠΥΥ έχει την πρόθεση της σταδιακής ανακοστολόγησης των εξετάσεων στην βάση της πλήρους και ουσιαστικής μελέτης κοστολόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων με διεθνώς αντικειμενικά κριτήρια που ήδη έχουμε ξεκινήσει σαν Ομοσπονδία και έχουμε την αποδοχή του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αυτή η μελέτη θα δώσει τη δυνατότητα για αναθεώρηση των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων στα πραγματικά τους επίπεδα και σε συνδυασμό με τον περιορισμό της προκλητής ζήτησης θα δώσει την πραγματική εικόνα της ανεπάρκειας ή όχι του κλειστού προϋπολογισμού που μας επεβλήθη χωρίς να προηγηθεί καμία οικονομική ανάλυση.
3) Αποπληρωμή παλαιών οφειλομένων. Νομοθετήθηκε (διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας) η διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου του 2013 για να αποδοθούν στους παρόχους που έχουν ελεγχθεί, τα οφειλόμενα.
4)Άμεση αποπληρωμή των λοιπών ληξιπροθέσμων οφειλών με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους θεσμούς
5)Συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στην επιτροπή που θα δημιουργηθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την άμεση προώθηση των προτάσεων μας.
6) Για τα θέματα του RealTime ελέγχου, της κάρτας ασθενούς με ΡΙΝ καθώς και της έκδοσης παραπεμπτικών από πιστοποιημένη θέση (παρόμοιο με αυτό της έκδοσης φορολογικών στοιχείων),  είμαστε σε συνεργασία τόσο με τον ΕΟΠΥΥ όσο και με το Υπουργείο. 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που μας αναλογεί, απέναντι σε έναν κλάδο που καταρρέει, προς τούτο σας ενημερώνουμε πως έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που αφορά την υποκοστολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων.
Θα ολοκληρώσουμε τις προσπάθειες μας, γιατί η οικονομική μας επιβίωση θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, για την παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                     Ι. Κλεινάκης


19 02 2016 Συμμετοχή ασφαλισμένων στο κρατικό τιμολόγιο

Αξιολόγηση Χρήστη: / 55
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ. 372/2016 (Μορφή pdf)

19 02 2016 Έκτακτο Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 17
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 19/02/2016

Έκτακτο Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά την δημοσίευση του Δελτίου Τύπου του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ συγκαλεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα νέα δεδομένα και να παρθούν αποφάσεις.


Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                     Ι. Κλεινάκης


19 02 2016 Συνάντηση του Πρόεδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με εκπροσώπους της ΠΟΣΙΠΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 17
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

18 02 2016 Ενημέρωση για rebate

Αξιολόγηση Χρήστη: / 29
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

16 02 2016 Συμμετοχή 15% στο Κρατικό Τιμολόγιο

Αξιολόγηση Χρήστη: / 79
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 16/02/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη η απόφαση που αποκαθιστά τον υπολογισμό της συμμετοχής (15%) του ασφαλισμένου, επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου (Π.Δ.τα 1991) για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων.


Αναμένεται η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης σε Φ.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                     Ι. Κλεινάκης


16 02 2016 - Πληρωμή Νοεμβρίου 2015

Αξιολόγηση Χρήστη: / 9
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 16/02/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα


Προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβούν σε πληρωμή  ιατρικών πράξεων Νοεμβρίου 2015 καθώς και συμψηφισμό Οκτωβρίου 2015, παρακαλούμε το αργότερο μέχρι και την  ΠΕΜΠΤΗ  18/02/2016, να προσκομίσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες (πρώην ΥΠΑΔ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), με ισχύ τουλάχιστον από τις 15/03/2016 και μετά.


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

15 02 2016 Εφαρμογή rebate

Αξιολόγηση Χρήστη: / 26
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

12 02 2016 Έναρξη των κινητοποιήσεων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 8
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 12/02/2016

Έναρξη των κινητοποιήσεων


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά το έκτακτο διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων της ΠΟΣΙΠΥ και των πρωτοβάθμιων σωματείων της, διαπιστώθηκε η απροθυμία του Υπουργείου Υγείας παρά τις δεσμεύσεις, προκειμένου να επαναφέρει τη συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, στα προ της μείωσης των τιμών επίπεδα αφενός και αφετέρου να βεβαιώσει επίσημα  τη δέσμευση που μας δόθηκε προφορικά για την καταβολή χρημάτων στους παρόχους, με το αντίστροφο claw back, στην περίπτωση που μετά την εφαρμογή του κλιμακωτού rebate οι απαιτήσεις μας είναι κατώτερες των διατιθέμενων μηνιαίων χρημάτων του κλειστού προϋπολογισμού.
Είναι πλέον αυτονόητο ότι προκειμένου να είμαστε συνεπείς στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας, απέναντι σε έναν κλάδο των εργαστηριακών γιατρών που καταρρέει θα εξαντλήσουμε κάθε αγωνιστικό μέσο προκειμένου να πείσουμε την πολιτεία για την αναγκαιότητα της ύπαρξης μας και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό.
Ορίστηκε σαν ημέρα έναρξης της πανελλαδικής μας κινητοποίησης - επίσχεσης η Παρασκευή 19/02/2016 και μέχρι τότε καλούμε όλους, αυτήν την ύστατη στιγμή, να μας αποστείλουν τις δύο συνημμένες εξουσιοδοτήσεις στο e-mail της ΠΟΣΙΠΥ ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) τις οποίες σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία θα χρησιμοποιήσουμε αφενός για την πλήρη κάλυψη σας στα πλαίσια της επίσχεσης σαν αντισυμβαλλόμενοι του ΕΟΠΥΥ, στους δε Ιατρικούς Συλλόγους προκειμένου η νέα μας σύμβαση να γίνει συλλογική και όχι ατομική.
Όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων θα είναι δίπλα σας.
Είμαστε ο κλάδος που απαξιώθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο επιστημονικά και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουμε την ιατρική μας αξιοπρέπεια.


Εξουσιοδοτήσεις (Μορφή WORD)

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

12 02 2016 Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις σας

Αθήνα, 12/02/2016

Προς
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.ΙΔ.Ε.Ι.Δ.ΕΛ)

Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις σας


Μετά την ενημέρωση που λάβαμε από την εσάς, σας γνωρίζουμε ότι η ΠΟΣΙΠΥ αναγνωρίζει τις αιτιάσεις της κινητοποίησης σας και σας επισημαίνουμε ότι θα έχετε την πλήρη υποστήριξη και συμπαράσταση μας προκειμένου να πειστεί η πολιτική ηγεσία να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις για τη διατήρηση των χιλιάδων διαγνωστικών εργαστηρίων που βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης και είναι διασπαρμένα στις περιφέρειες και τη νησιωτική χώρα μας.


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης


12 02 2016 Σημειώματα claw back και rebate 2015 στο e-ΔΑΠΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 7
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 12/02/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα

Από χθες έχουν εμφανιστεί στα προσωπικά μηνύματα του e-ΔΑΠΥ (Ενημέρωση Συναλλασομένων) τα σημειώματα του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του ποσού επιστροφής rebate για το Α' εξάμηνο του 2015, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε για φορολογική χρήση.


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης


10 02 2016 Συνάντηση με την ηγεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 10/02/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκπροσώπων της ΠΕΕΒΙ και εκπροσώπων της ΠΟΣΙΠΥ.
Διαπιστώσαμε ότι από πλευράς τους γίνεται άμεση προώθηση των συνταγογραφικών οδηγιών προς την ΗΔΙΚΑ προκειμένου να τύχουν εφαρμογής με σκοπό την περιστολή της προκλητής ζήτησης.
Για τα θέματα της ιατρικής επίσκεψης και της συμμετοχής των ασφαλισμένων σύμφωνα με τις τιμές των εξετάσεων πριν την πρόσφατη μείωση, ζήτησαν την έκφραση της πολιτικής βούλησης του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να τις εφαρμόσουν.
Εμείς επισημάναμε ότι δεν προτιθέμεθα σε καμία περίπτωση να δεχτούμε οποιαδήποτε ακύρωση του κλιμακωτού rebate και ζητήσαμε να μας γνωρίσουν τη διαδικασία αντίστροφου claw back της πολιτείας προς τους παρόχους στην περίπτωση που η ζήτηση μετά την εφαρμογή του rebate είναι κατώτερη του διατιθέμενου μηνιαία κλειστού προϋπολογισμού.
Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί έκτακτο διευρυμένο Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ με τα πρωτοβάθμια σωματεία,  για να αποφασιστούν οι  περαιτέρω ενέργειες μας και οι ενδεχόμενες κινητοποιήσεις μας, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουμε άμεση συνάντηση με τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας και την ΗΔΙΚΑ για την άμεση νομοθέτηση των δεσμεύσεων τους.Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης


08 02 2016 Οι κύριες διεκδικήσεις του κλάδου μας και η συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 07/02/2016

Οι κύριες διεκδικήσεις του κλάδου μας και η συνάντηση με τον Υπουργό ΥγείαςΑγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο κλάδος μας περνάει την πιο κρίσιμη περίοδο των τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα μετά τη στοχευμένη επιβολή της υποτιμολόγησης των 52 διαγνωστικών εξετάσεων που αποτελούν το 85% του συνολικού μας τζίρου.
Γνωρίσαμε την πιο ακραία παρέμβαση των Θεσμών που χωρίς οικονομικό αντικείμενο, εφόσον ήταν εξασφαλισμένος ο κλειστός προϋπολογισμός μέχρι το 2018, σε συνδυασμό με το κλιμακωτό rebate, επέμειναν αδιαφορώντας για το κλείσιμο χιλιάδων διαγνωστικών εργαστηρίων και τον κίνδυνο για την πρωτοβάθμια περίθαλψη των περιφερειών και της νησιωτικής χώρας μας, τον κίνδυνο για την Υγεία του Ελληνικού λαού.
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της ΠΟΣΙΠΥ και της ΠΕΕΒΙ με τον Υπουργό Υγείας και τέθηκαν μεταξύ άλλων τα αιτήματα :
α) Η συμμετοχή στων συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη βάση των τιμών των εξετάσεων των Π.Δ./των του 1991 και όχι επί των νέων μειωμένων ασφαλιστικών τιμών.
β) Της διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει, σε περίπτωση μειωμένης ζήτησης των παρόχων, μετά και την εφαρμογή του κλιμακωτού rebate, εκροή του κλειστού προϋπολογισμού μας προς άλλο κωδικό.
γ) Της καθιέρωσης επίσκεψης ανάλογα με τα ισχύοντα για τους κλινικούς γιατρούς, για το κόστος της αιμοληψίας και τη διάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, το ύψος της οποία θα διαμορφωθεί μετά από σχετική οικονομική ανάλυση και θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία και την επιστημονική βαρύτητα του πιο αδικημένου ιατρικού κλάδου στη χώρα μας.
δ) Της άμεσης και πλήρους εφαρμογής των συνταγογραφικών αριθμητικών ορίων και γενικώς  του άμεσου ελέγχου της προκλητής ζήτησης.
Υπήρξε καταρχήν κατανόηση για τις προτάσεις μας και υπάρχει κινητικότητα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Προέδρου και διοικητικών στελεχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να διερευνηθεί η άμεση εφαρμογή των προαναφερόμενων μέτρων.
Σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχιστούν άμεσα οι συναντήσεις των φορέων μας με τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να διαπιστώσουμε την πρόοδο εφαρμογής των ανωτέρω και αντίστοιχα να ληφθούν αποφάσεις από τα Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ και των πρωτοβάθμιων συνιστωσών της για συλλογικές ενέργειες.


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης


03/02/2016 -Συμμετοχή ασφαλισμένων στις νέες τιμές

Αξιολόγηση Χρήστη: / 36
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 03/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Από χθες Τρίτη 02/02/2016, έχουν αρχίσει να παράγονται από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ, παραπεμπτικά ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων όπου εμφανίζονται οι νέες τιμές αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κατ' επέκταση οι νέες μειωμένες συμμετοχές των ασφαλισμένων.

 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                            Ι. Κλεινάκης

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταία Άρθρα

Αναζήτηση

Εγγραφή στο newsletter

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 65 επισκέπτες συνδεδεμένους