ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Σας κοινοποιούμε την εξουσιοδότηση που πρέπει να
συμπληρώσετε και να αποστείλετε στον οικείο Ιατρικό
Σύλλογο, ώστε όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι μαζί να
προβούν σε διαπραγμάτευση και συμφωνία νέων όρων
συλλογικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πατήστε εδώ

 

Επικοινωνήστε


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Γεράσιμο Βουδούρη

Ακαδημίας 22, Αθήνα

Αθήνα 3/11/2011

Α.Π.26114ΘΕΜΑ : Αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας συνταγογράφησης μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Κύριε Πρόεδρε,Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και της πολιτικής ρευστότητας που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας, ο ΙΣΑ θεωρεί ότι αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων της πολιτείας να βοηθήσουν στην διατήρηση κατά το δυνατόν της ομαλότητας. Γνωρίζουμε όλοι, ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι σε θέση να προχωρήσει ακόμα στην πλήρη λειτουργία του, καθώς δεν έχουν λάβει χώρα σημαντικές ενέργειες που θα επέτρεπαν την παροχή υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ήδη εχτές, με εξώδικη διαμαρτυρία μας σας επισημάναμε την έλλειψη νομιμότητας της εντολής σας για συνταγογράφηση στα εν λόγω βιβλιάρια από ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ και ελπίζουμε να τη λάβατε σοβαρά υπ’ όψιν σας.  Είναι δε σαφές ότι η υπάρχουσα αδυναμία του οργανισμού σας σήμερα να αναλάβει πλήρη δράση, αντανακλά στους ασφαλισμένους, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση, είναι οργισμένοι και ταλαιπωρούνται αφάνταστα, αλλά και στο ιατρικό σώμα που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους ασθενείς.

Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται άμεσα να προβείτε σε αναστολή της αναγγελθείσας από 1-11-2011 δράσης του ΕΟΠΥΥ, να ανακαλέστε την οδηγία – εγκύκλιο που απεστάλη σε φαρμακεία και ιατρούς για εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών μόνο εφόσον αυτή γίνεται σε βιβλιάρια του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή του ΕΟΠΥΥ, τα οποία μόλις προ ημερών διατέθηκαν και δεν αναλαμβάνονται από τους ιατρούς, και να εξακολουθήσει για ικανό χρονικό διάστημα η συνταγογράφηση με βάσει το σύστημα που ίσχυε μέχρι την 31-10-2011.

Έχετε υποχρέωση να θωρακίσετε τη Δημόσια Υγεία και να αναστείλετε οποιαδήποτε διαδικασία εδώ και τώρα.Για Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός ΓραμματέαςΓεώργιος Πατούλης                                           Ευστάθιος ΤσούκαλοςΚ. Ανδρέα Λοβέρδο
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αριστοτέλους αρ. 17
Αθήνα                                     Αθήνα, 24-10-2011
ΑΠ 25920


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ψηφίστηκε πρόσφατα, την 18-10-2011, το νομοσχέδιο με τίτλο «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του νόμου αυτού [Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρειών], ορίζεται ότι – από 1-1-2012, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου- «Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων.» Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται ρητή αναφορά στις διατάξεις του ν. 3846/2010 (όπως στην αρχική μορφή της διάταξης).
Παρότι είναι αυτονόητο και προφανές για μας ότι η διάταξη του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α' 123 ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/1994 (Α' 196), συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005 (Α' 81) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3846/2010 (Α' 66), εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολό της, αφού με το άρθρου 34 του νέου νόμου προστίθενται δύο νέες παράγραφοι (10 και 11), θεωρούμε ότι η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 35 στην τελική της μορφή είναι δυνατό να δημιουργήσει σύγχυση για τα σήμερα ισχύοντα, τόσο στις αρμόδιες (έως 31-12-2011)  οικείες περιφέρειες, αλλά και στους ενδιαφερόμενους ιατρούς, ιδία ενόψει των ρυθμίσεων του ν. 3919/2011.
Για το λόγο αυτό, θεωρούμε επιβεβλημένο, αμέσου προτεραιότητος, εξαιρετικής σπουδαιότητος και κατεπείγον ζήτημα με εγκύκλιο σας, ως αρμόδιο υπουργείο, να διασαφήσετε ότι οι δικαιολογημένοι και αιτιολογημένοι για λόγους δημοσίου συμφέροντος περιορισμοί που ισχύουν σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον ν. 3846/2010 για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και τη σύσταση ιατρικών εταιρειών εξακολουθούν να ισχύουν, όπως εξάλλου είχατε δεσμευτεί. Και τούτο για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομιμότατος.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                               ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Προς
τους Υγειονομικούς Συντάκτες
Αθήνα, 08-11-2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΕ Τις ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΥ Κ.ΛΟΒΕΡΔΟΥ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.ΠΡ. Υ3β/Γ.Π.οικ. 1207/4-11-2011

Το Άκρον Άωτον του πολιτικού θράσους, στο Μεγαλείο του.
Ο αφερέγγυος και καθ΄υποτροπήν ψευδόμενος κ.Λοβέρδος και η παρέα του, συνεπείς στη γραμμή ξεθεμελείωσης του Συστήματος Υγείας, εν μέσω της κρίσης και την ώρα που καταρρέει η Κυβέρνησή του, επιχειρεί με απίστευτη προχειρότητα να ολοκληρώσει το εργολαβικώς αναληφθέν έργο της κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους και της καθολικής παράδοσης του ευαίσθητου χώρου της Υγείας στους προνομιακούς υποστηρικτές του, που συγκροτούν το ΚΑΡΤΕΛ  της Υγείας , γράφοντας στα κατώτερα των πολιτικών του  υποδημάτων τον Έλληνα Πολίτη και τον Έλληνα Γιατρό.
Καλούμε αυτές τις κρίσιμες ώρες που κρίνεται η τύχη της Χώρας και με την ευκαιρία της επί θύραις σύνθεσης της Κυβέρνησης Συνεργασίας, να απαλλαγεί ο χώρος της Υγείας από τον αποδεδειγμένα επικίνδυνο κ. Λοβέρδο για τη Δημόσια Υγεία.
Καλούμε Κοινωνικούς και Ιατρικούς Φορείς, Ασφαλισμένους και Λειτουργούς Υγείας, άμεσα να καταδικάσουν τα ανθυγιεινά καμώματα του Υπουργού και να ζητήσουν τον αποκλεισμό του από τη σύνθεση της Νέας Κυβέρνησης. Ο Λαός έχει ανάγκη από πολιτικούς που τον σέβονται και όχι απο πολιτικούς που συστηματικά τον κοροϊδεύουν.
Ο Ι.Σ.Α. και ο Ιατρικός Κόσμος συνεχίζουν τον αγώνα τους και δε θα επιτρέψουν σε κανέναν κ.Λοβέρδο, σε όποιον πολιτικό χώρο κι αν ανήκει, από εδώ και πέρα να παίζει με την Υγεία του Ελληνικού Λαού και την Αξιοπρέπεια του Έλληνα Γιατρού.

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ

Χαρακτηριστικά επισημαίνουμε τα παρακάτω:

•    Είναι απαράδεκτη η κατάργηση του ίδιου του ορισμού του ιατρείου και του πολυϊατρείου ως χώρου αυτοτελούς και κατάλληλου για την παροχή αποκλειστικά ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
•    Είναι απαράδεκτο ότι καταργεί την ιατρική εταιρεία ως εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,  εξομοιώνοντάς την πλήρως με τις πάσης φύσεως εμπορικές εταιρείες.
•    Είναι απαράδεκτο ότι καταργεί όλες τις απαγορεύσεις του άρθρου 14 του πδ 84/2001 με τις οποίες τέθηκε το πλαίσιο και οι βασικές προδιαγραφές άσκησης της ιατρικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε αντιδιαστολή με τις ιδιωτικές κλινικές.
•    Είναι απαράδεκτο ότι αν και εγκύκλιος ρυθμίζει διαφορετικά το ζήτημα της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Έτσι ενώ το άρθρο 35του ν.4025/11, που δημοσιεύτηκε 2 μόνο μέρες πριν, ρητά προβλέπει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιατρείου από τον ΙΣ, η εγκύκλιος θεωρεί την άδεια λειτουργίας καταργηθείσα και μάλιστα αναδρομικά από 2.7.2011, προβλέποντας επιπλέον διαφορετικές προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να δράσει η Διοίκηση.
    Ζητούμε την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου, επιφυλασσόμενοι άλλως παντός νομίμου δικαιώματος προς πάσα κατεύθυνση, καθώς και άλλες ενέργειες σε συντονισμό με τους άλλους ΙΣ και φορείς της χώρας

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δελτίο Τύπου


Ανοίγει αιφνιδιαστικά το Ιατρικό Επάγγελμα
Με εγκύκλιο του ο Yπουργός Υγείας, παραδίδει την Υγεία στα ΚΑΡΤΕΛ


Σε άνοιγμα του ιατρικού επαγγέλματος, προχώρησε αιφνιδιαστικά ο Υπουργός Υγείας, την Παρασκευή, στέλνοντας εγκύκλιο προς κάθε αρμόδιο φορέα για την εφαρμογή του νόμου 3919/2011.

Με αυτή την εγκύκλιο, ουσιαστικά απελευθερώνει πλήρως το ιατρικό επάγγελμα και δίνει τη δυνατότητα, όποιος θέλει ακόμα και μη γιατρός, να ανοίγει όσα ιατρεία θέλει, σε όποια περιοχή της χώρας επιθυμεί. Ουσιαστικά καταργεί οποιαδήποτε διαδικασία για την άδεια λειτουργίας.

Επίσης, καταργεί κάθε διαδικασία αδειοδότησης για την παροχή υπηρεσιών Υγείας ΠΦΥ, εξομοιώνοντας τις εταιρίες αυτές με τις εμπορικές εταιρίες. Ουσιαστικά μετατρέπει τους γιατρούς σε υπαλλήλους των μεγάλων σουπερμάρκετ της Υγείας.

Είναι απαράδεκτη η κατάργηση του ίδιου του ορισμού του ιατρείου και του πολυιατρείου ως χώρου αυτοτελούς και κατάλληλου για την παροχή αποκλειστικά ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Είναι απαράδεκτο ότι καταργεί την ιατρική εταιρεία ως εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,  εξομοιώνοντάς την πλήρως με τις πάσης φύσεως εμπορικές εταιρείες.

Είναι απαράδεκτο ότι καταργεί όλες τις απαγορεύσεις του άρθρου 14 του π.δ. 84/2001 με τις οποίες τέθηκε το πλαίσιο και οι βασικές προδιαγραφές άσκησης της ιατρικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε αντιδιαστολή με τις ιδιωτικές κλινικές.

Είναι απαράδεκτο ότι, αν και εγκύκλιος, ρυθμίζει διαφορετικά το ζήτημα της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Έτσι ενώ το άρθρο 35του ν.4025/11, που δημοσιεύτηκε 2 μόνο μέρες πριν, ρητά προβλέπει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιατρείου από τον ΙΣ, η εγκύκλιος θεωρεί την άδεια λειτουργίας καταργηθείσα και μάλιστα αναδρομικά από 2.7.2011, προβλέποντας επιπλέον διαφορετικές προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να δράσει η Διοίκηση.

Ζητούμε την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου, επιφυλασσόμενοι άλλως παντός νομίμου δικαιώματος προς πάσα κατεύθυνση, καθώς και άλλες ενέργειες σε συντονισμό με τους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους και φορείς της χώρας.


Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥΟι επιταγές του Μνημονίου και της Τρόικα δεν θα εφαρμοστούν εις βάρος της περίθαλψης του Ελληνικού Λαού και των εργαζόμενων ιατρών και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης δεν θα περάσουν !

Η συνέχιση της «αποκαθήλωσης» του Συστήματος Υγείας πραγματοποιείται με τις εξαγγελθείσες εφεδρείες-απολύσεις των ιατρών του ΙΚΑ και των άλλων ιατρών σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΔΙ  με την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων.

Η απόφαση της Κυβέρνησης να θέσει σε υποχρεωτική αργία εκατοντάδες ιατρούς του ΙΚΑ δικαιώνει την αρχική μας θέση περί μή διεξαγωγής προσχηματικού διαλόγου με τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας,  Διοίκηση ΙΚΑ κλπ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά θα προασπίσει τους ιατρούς,  θα αγωνιστεί για να προστατεύσει τα εργασιακά και επιστημονικά τους δικαιώματα,  συγκαλεί συγκέντρωση των ιατρών του ΙΚΑ και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων για ανάληψη δράσης.

Θα καταφύγει δε άμεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την προάσπιση των «απολυόμενων» ιατρών και θα ζητήσει την στήριξη των Ευρωπαίων συναδέλφων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ  ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ                                                  ΠΑΥΛΟΣ  ΣΑΡΩΦ


Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ


Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού.

ΚΑΤΑ

Του ΟΠΑΔ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας αρ, 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.


Έχουμε κατ’ επανάληψη προβεί ενώπιον σας σε διαμαρτυρίες για τη μη καταβολή μέχρι σήμερα των οφειλομένων αμοιβών για ιατρικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει οι συμβεβλημένοι με το ταμείο σας ιατροί – μέλη μας κατά το έτος 2010.  Πλην όμως, παρά το γεγονός ότι καταβάλλονται σήμερα αμοιβές για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους κατά το έτος 2011, ουδεμία ενέργεια έχει λάβει χώρα για την καταβολή των οφειλομένων αμοιβών του προηγούμενου έτους, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
Επειδή, δημοσίως οι αρμόδιοι Υπουργοί δήλωσαν ότι δεν αναβάλετε για αργότερα τις πληρωμές που εκκρεμούν για το έτος 2010, προκειμένου να εμφανίσετε τους πρώτους μήνες του 2011 καλά αποτελέσματα από πλευράς δαπανών.
Επειδή έχετε την υποχρέωση να καλύψετε άμεσα τις οφειλές του 2010 ως εύρυθμο ευρωπαϊκό κράτος, ώστε οι δαπάνες που εμφανίζετε να είναι ειλικρινείς, αυθεντικές, όχι ψευδείς.
Επειδή, η καταβολή των υποχρεώσεών σας όχι μόνο δεν έχει λάβει χώρα μέσα στο χρόνο που ο νόμος και οι δικαστικές αποφάσεις ορίζουν.
Επειδή η μέχρι σήμερα πρακτική σας και ο εμπαιγμός των ιατρών, όχι μόνο επηρεάζει την ομαλή παροχή των ιατρικών υπηρεσιών μας στους ασφαλισμένους σας, αλλά φτάνει στον ασθενή,
Επειδή, έχετε υποχρέωση και ευθύνη, δεδομένων και των συνεχών δημοσίων δεσμεύσεων τόσο της Διοίκησης του ταμείου, όσο και των αρμοδίων Υπουργών, για την αποπληρωμή των οφειλομένων, προς τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ.

Για τους λόγους αυτούς,
Σας προσκαλούμε να μας ενημερώσετε εντός δεκαημέρου από τη λήψη του παρόντος για τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε για την επίτευξη της άμεσης καταβολής των οφειλομένων ιατρικών αμοιβών για το έτος 2010.
Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε άμεση θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας θα προβούμε σε κινητοποιήσεις και  στην άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος μας, μεταξύ των οποίων και η άσκηση ενδίκων μέσων με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας.

Αθήνα 20-10-2011

Για το εξωδίκως δηλών Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
«Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών»


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΣΑ         Ο Γενικός Γραμματέας.του Δ.Σ. του ΙΣΑΓεώργιος  Πατούλης                    Ευστάθιος - Ναπολέων ΤσούκαλοςΠρος

Τους Υγειονομικούς Συντάκτες

Αθήνα, 12/10/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση του ΙΣΑ στους Ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς της Αθήνας.
Συνταγολόγιο για όλους τους γιατρούς διεκδικείτε δυναμικά.

Τους όρους της προτεινόμενης σύμβασης του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατήγγειλαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι Ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί στη συνάντηση που είχαν με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ κ. Ν.Βλασταράκου, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα που απασχολεί τόσο τον ιατρικό κόσμο, όσο και το σύνολο των πολιτών της χώρας σχετικά με τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, συμφώνησαν ομόφωνα να παροτρύνουν κάθε γιατρό μέλος τους να αρνηθεί να υπογράψει τις εξευτελιστικές συμβάσεις, προτρέποντάς τους να αποστείλουν ο καθένας ξεχωριστά εξουσιοδοτήσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με τις οποίες θα ζητούν από τον ΙΣΑ να διαπραγματευτεί για λογαριασμό όλων των γιατρών την υπογραφή μιας Συλλογικής Σύμβασης, αλλά και την δυνατότητα συνταγογράφησης ΟΛΩΝ των γιατρών στο ΕΟΠΥΥ.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο των σχέσεων μας με την Πολιτεία.  Τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οικονομικά παραπαίουν και στην ουσία έχουν κάνει στάση πληρωμών.  Η διοίκηση του κάθε Ταμείου επικαλείται κάθε φορά τους δικούς της λόγους και διάφορες δικαιολογίες, όμως στο βάθος όλων αυτών βρίσκεται το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, με μία πιθανή χρεοκοπία.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2456Β΄ στις 3-11-2011,  ο Οργανισμός υποτίθεται ότι θα αρχίσει να λειτουργεί στις 1/1/2012. Μέχρι σήμερα  ο νεοσύστατος Οργανισμός μπορεί να έχει διοίκηση αλλά δεν έχει τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις λειτουργίας,  όπως κτήριο με γραφεία, υποδομές ή υπαλλήλους, δεν έχει ακόμη πόρους και φυσικά προϋπολογισμό.  
Επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 24 του κανονισμού αναφέρονται επί λέξει τα εξής:                                                                                                                                                                      

Άρθρο 24 Παραγραφή

Κάθε δικαίωμα για τη λήψη των παροχών του παρόντος Ενιαίου Κανονισμού παραγράφεται μετά ένα (1) έτος από τη γέννησή του.
Απαιτητές παροχές, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον δεν εισπραχθούν μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημέρα που έγιναν απαιτητές, παραγράφονται.
Η ημερομηνία παραγραφής αρχίζει για:
1. Νοσήλια από την έξοδο του ασθενή από το θεραπευτήριο.
2. Παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, από την ημερομηνία πραγματοποίησής τους.
3. Φάρμακα και θεραπευτικά μέσα, από την ημερομηνία αγοράς τους.
4. Βοήθημα τοκετού, από την ημερομηνία τοκετού.
5. Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών και δαπάνη για αποκλειστική νοσοκόμα, από την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών.

Συνεπώς, με την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οπότε και τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός, όλες οι οφειλές πιθανόν να θεωρηθούν παραγεγραμμένες. Επιβάλλεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με ένδικα μέσα το ενδεχόμενο αυτό, τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία συμπεριλαμβανομένου του ΤΣΑΥ, όπου με βεβαιότητα περιμένουμε να εφαρμοστούν στο μέλλον οι ίδιοι όροι.

Η ΠΟΣΙΠΥ δυστυχώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τις προς εσάς οφειλές για λογαριασμό σας, λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος.  Εντούτοις, προτίθεται να καθοδηγήσει την κατάθεση των ατομικών σας  αγωγών, όσων από εσάς επιθυμούν και για όποια ταμεία επιθυμούν. Για τον σκοπό αυτό σαν δικαιολογητικά απαιτούνται τα εξής
1. Δελτίο η Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (φωτοτυπία) εφ’ όσον έχει εκδοθεί η αντίγραφο της υποβληθείσης μηνιαίας κατάστασης  
2. Αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης δικαιολογητικών και
3. Εξουσιοδότηση προς τους νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας που θα αναλάβουν την κατάθεση των αγωγών, μετά από απευθείας συνεννόησή σας με αυτούς.

Εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος, Ο Γενικός Γραμματέας

Kάλεσμα του Ι.Σ.Α. στους γιατρούς μέλη του να μην παραλάβουν τα νέα συνταγολόγια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

O Ι.Σ.Α. καλεί τους γιατρούς μέλη του να αγνοήσουν το υπηρεσιακό έγγραφο που τους απεστάλη και να μην προχωρήσουν στην παραλαβή των νέων ενιαίου τύπου συνταγολογίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά και να μην συμβληθούν με το νέο φορέα, εμμένοντας στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Αυγούστου 2011, με την οποία διεκδικούμε:

•    Την υπογραφή θεσμοθετημένης συλλογικής σύμβασης μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ΙΣ.Α., κι όχι ατομικών συμβάσεων.
•    Την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασφαλισμένο.
•    Την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς συμμετοχή όλων των γιατρών στον νέο φορέα.
•    Το δικαίωμα της συνταγογράφησης για όλους τους γιατρούς, ανεξάρτητα αν συμβληθούν ή όχι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τα μέλη του να αναμένουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. που θα διεξαχθεί στις 6 Νοεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσουμε συλλογικά στα επόμενα βήματα και στον προγραμματισμό των δράσεων μας που αφορούν όλα τα ζητήματα του κλάδου , ανάμεσα στα οποία είναι και οι προυποθέσεις συμμετοχής των μελών μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Θεωρούμε ότι αυτή την κρίσιμη χρονικά στιγμή, απαιτείται συλλογικότητα απο πλευράς όλων των μελών μας.
Οποιαδήποτε ατομική δράση που θα είναι αντίθετη με τις συλλογικές μας αποφάσεις, θα υπονομεύσει τον αγώνα μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την επαγγελματική και επιστημονική μας αξιοπρέπεια.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα πράξει τα δέοντα, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα όλων των γιατρών μελών του, αλλά και των εκατομμυρίων ασφαλισμένων ασθενών μας.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γ. Πατούλης                                                                                      Ε. Τσούκαλος

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 320 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely