Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ
και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ


 

banner privacy

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΚΠΥ


Συνάδελφοι
1) Σύμφωνα με τον νέο ΕΚΠΥ,  (η ισχύς του οποίου ξεκινά από την 1η-11-2018), η  διάρκεια εκτέλεσης των παραπεμπτικών  μειώνεται στις 3 εβδομάδες.
Ύστερα από προφορική επικοινωνία της ΠΟΣΙΠΥ με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, μας διευκρινίστηκε ότι θα εφαρμοστούν οι αντίστοιχες διαδικασίες όπως περιγράφονται στην πρόσφατη Οδηγία της 8ης /11/18 του ΕΟΠΥΥ που αφορά τα  ιατροτεχνολογικά υλικά, τα σκευάσματα διατροφής κλπ.  Δηλαδή :
   α) Για τα  παραπεμπτικά τα οποία εκδόθηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018 θα ισχύουν οι παλαιές προϋποθέσεις εκτέλεσης ήτοι οι τέσσερεις εβδομάδες.
   β) Για τα παραπεμπτικά τα οποία εκδόθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου, θα ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζει ο νέος ΕΚΠΥ, ήτοι οι τρεις εβδομάδες, ανεξάρτητα με το τι αναφέρεται στο παραπεμπτικό.  
Σύντομα θα εκδοθεί και επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ.
Μέχρι τότε να είστε πολύ σχολαστικοί με τους χρόνους εκτέλεσης των παραπεμπτικών.
2) Όσον αφορά τον νέο ΕΚΠΥ, η ΠΟΣΙΠΥ τον επεξεργάζεται και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εκθέσει τις θέσεις και τις παρατηρήσεις της.

                   Ο  Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας
              Θ.  Χατζηπαναγιώτου                                            Σ.  Κραμποβίτης

 

Αθήνα  07 – 11 – 2018                                                            

Α.Π. : 180

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   1) ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗ
                          2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
                         3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ:  Χρόνος ισχύος των παραπεμπτικών

Κε Διευθυντά
Σύμφωνα με τις διατάξεις του από 1-11-18 ισχύοντος νέου ΕΚΠΥ ο χρόνος εκτέλεσης των παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων μειώνεται από τις 30 στις 21 ημέρες, με άμεση εφαρμογή του μέτρου από 1-11-2018.
Η έλλειψη ενδιάμεσης μεταβατικής περιόδου δημιούργησε  δυσλειτουργικά προβλήματα και ερωτήματα τα οποία απαιτούν την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση του ΕΟΠΥΥ προς επίλυσή των.
1) Για τα παραπεμπτικά τα οποία εκδόθηκαν εντός του Οκτωβρίου (δηλαδή πριν από την δημοσίευση του νέου ΕΚΠΥ) και μπορούν να εκτελεστούν εντός και του Νοεμβρίου, ισχύουν οι 30 ημέρες, όπως αναγράφεται στο παραπεμπτικό;     ή οι 21 ημέρες σύμφωνα με τον νέο ΕΚΠΥ;
2) Μέχρι στιγμής στα παραπεμπτικά τα οποία έχουν εκδοθεί από 1-11-18 δεν έχει αλλάξει ο χρόνος εκτέλεσης παραμένοντας αναγεγραμμένο το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών.
Σ’ αυτή την περίπτωση τι πρέπει να ακολουθηθεί;
Οι 30 ημέρες που αναγράφονται  στο παραπεμπτικό; ή οι 21 ημέρες που ορίζει η υπουργική απόφαση;
Προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και αποφυγή προστριβών των γιατρών τόσο με τους ασθενείς όσο και με τον ΕΟΠΥΥ, ζητάμε και πιστεύουμε ότι λογικό και ορθό  να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος παράτασης των παλαιών χρονικών ορίων μέχρι την πλήρη εφαρμογή  αυτών (των ορίων)  με βάση τα νέα δεδομένα από την ΗΔΙΚΑ.

Αναμένουμε διευκρινήσεις και την άμεση παρέμβασή σας


Για  το  ΔΣ


   Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

Αθήνα, 03/11/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε στη σύμβαση που έχουμε υπογράψει για την παροχή υπηρεσιών στον ΕΟΠΥΥ, όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια που εκτελούν απεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να τηρούν αρχείο Διαχείρισης και Αποθήκευσης των εικόνων τους. Για τον λόγο αυτό και με βάση το αίτημα του ΕΟΠΥΥ για αποστολή αρχείων - εικόνων Αξονικών και Μαγνητικών Τομογραφιών και Μαστογραφιών από 15/03/2018 -30/03/2018  έγινε σύσκεψη παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού κ. Μπερσίμη, όπου συζητήθηκαν πρακτικά θέματα που αφορούν τον τρόπο αποστολής των στοιχείων αυτών καθώς και το είδος των αρχείων που θα περιλαμβάνουν.
Επίσης προκειμένου να προετοιμαστούμε γι’ αυτήν την νέα απαίτηση συζητήθηκε και η χρονική παράταση της υποβολής για τα μέλη μας.
Την προσεχή εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση όπου θα οριστικοποιηθεί η μεθοδος της αποστολής των στοιχείων και ό,τι άλλο πρόσφορο μέτρο μπορεί να μας διευκολύνει και παράλληλα να εξυπηρετεί τον ΕΟΠΥΥ στο ελεγκτικό του έργο.
Θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση για ό,τι νεότερο.                 Ο  Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας
              Θ.  Χατζηπαναγιώτου                                            Σ.  Κραμποβίτης

Αθήνα  30 – 10 – 2018                                                      

Α.Π.:179


ΠΡΟΣ: 1) Τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ
           2) Τους Προέδρους και τα μέλη των ΔΣ των Ιατρικών Συλλόγων της Επικράτειας

ΘΕΜΑ:  Οι εισφορές των μελών των Ιατρικών Συλλόγων


Συνάδελφοι,  κκ Πρόεδροι και μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων
Κατ’ αρχήν Ο Πρόεδρος και το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας σας συγχαίρει για την εκλογή σας και σας εύχεται καλή δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν.
Η Ομοσπονδία μας, όπως έπραττε μέχρι σήμερα, θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται αγαστά με τον ΠΙΣ και τους ΙΣ με γνώμονα πάντα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του κλάδου.
Το τελευταίο διάστημα λάβαμε πολλές διαμαρτυρίες συναδέλφων οι οποίοι αντιδρούν έντονα στην απόφαση Ιατρικών Συλλόγων να επιβάλλουν οριζοντίως, περαιτέρω εισφορά στις εταιρίες για τους επιστημονικά υπευθύνους καθώς και για το λοιπό ιατρικό προσωπικά που απασχολούν.
Και τούτο για τον εξής λόγο:
Πολλοί συνάδελφοι στο πλαίσιο προσφορότερων οικονομικών συνθηκών λειτουργίας, μετέτρεψαν τα εργαστήρια και ιατρεία τους από φυσικά πρόσωπα σε εταιρίες (προσωπικές ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή ΕΠΕ) εξακολουθώντας να προσφέρουν μέσω αυτών τις ιατρικές τους υπηρεσίες είτε ατομικά είτε εταιρικά μαζί με άλλους γιατρούς.
Καλούνται τώρα λοιπόν,  πέραν της εισφοράς των στους ΙΣ σαν γιατροί,  πέραν της εισφοράς των στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια σαν εταιρίες ,  να ξαναπληρώνουν στους ΙΣ συνδρομή  για τον εαυτό τους σαν εργαζόμενοι στην ίδια τους την εταιρίας .
Αυτό είναι πέραν κάθε λογικής και προκαλεί την δίκαιη αγανάκτηση των συναδέλφων.
Η Ομοσπονδία μας προτείνει στον ΠΙΣ και στους Ιατρικούς Συλλόγους να εξαιρέσει την επιπλέον εταιρική εισφορά από τους γιατρούς οι οποίοι είναι μέτοχοι στην εταιρία η οποία να καλείται να πληρώσει εισφορές στους Ιατρικούς Συλλόγους.

                    Με  τιμή

                      Για το ΔΣ

                      Ο  Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας
              Θ.  Χατζηπαναγιώτου                                            Σ.  Κραμποβίτης

Αθήνα  30 – 10 – 2018                                                      

Α.Π. : 178

                
             ΠΡΟΣ:  1) Τον Υπουργό Υγείας κο Α. Ξανθό
                          2) Τον  Αν. Υπουργό Υγείας κο Π. Πολάκη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κο Σ. Μπερσίμη

ΘΕΜΑ:  Η υποχρέωση φύλαξης των φυσικών παραστατικών (παραπεμπτικά) από τους παρόχους


Κοι Υπουργοί
Στον Ν. 4549/14-6-18 άρθ. 33 που αφορά την «ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών», αναφέρεται η υποχρέωση του παρόχου της ασφαλούς τήρησης του φυσικού αρχείου επί 10ετία και μάλιστα ορίζεται και υπεύθυνος γι’ αυτό,  ο οποίος υπάγεται στο άρθρο 13 του Ποινικού Κώδικα !!!  

Κοι Υπουργοί
Η νομοθέτηση μιάς τέτοιας διαδικασίας (που έχει ήδη προκαλέσει την δίκαιη αγανάκτηση των γιατρών μελών μας) έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με την νομική και δημοσιονομική πρακτική αλλά και με την απλή κοινή λογική για τους εξής λόγους:

1) Το φυσικό παραστατικό,- το παραπεμπτικό στην προκειμένη περίπτωση -  στην ουσία είναι:
   αφ’ ενός μεν  -> μία εντολή του ΕΟΠΥΥ που παραλαμβάνει ο ασθενής και την προσκομίζει στον
                            εκτελεστή πάροχο (εργαστήριο), προκειμένου να εκτελέσει τις αναγραφόμενες
                            διαγνωστικές εξετάσεις,
αφ’ ετέρου δε -> μία διατακτική την οποία την οποία καταθέτει ο πάροχος στον  ΕΟΠΥΥ
                            προκειμένου να αποζημιωθεί από αυτόν για τις εξετάσεις που εκτέλεσε κατ’
                            εντολή του.
Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ο έχων την απαίτηση αποζημίωσης, να αποζημιώνεται μεν, αλλά ταυτόχρονα να παρακρατεί ο ίδιος προς φύλαξη  την εντολή πληρωμής του και όχι αυτός που τον πληρώνει…
Δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ παραδίδει την υποχρέωση του να διαφυλάττει τα αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής σε αυτούς τους οποίους πληρώνει…
2)  Από πρακτικής άποψης οι πάροχοι υποχρεούνται (επί ποινή), να εξασφαλίσουν  με επιπλέον  κόστος αποθηκευτικούς χώρους για την διαφύλαξη  των φυσικών παραστατικών.
 Πρόκειται για  μία υποχρέωση που δεν είναι δική τους, που δεν προβλέπεται από καμία σύμβαση και που τους επιβαρύνει και οικονομικά και τεχνικά.
 Ένα κλασσικό εργαστήριο που καταθέτει μία κούτα με παραπεμπτικά ανά μήνα, σε 10 χρόνια θα πρέπει να επιβαρυνθεί με την εξεύρεση αποθηκευτικού χώρου για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, για τουλάχιστον 120 κούτες.  Πόσο μάλλον ένα μεγάλο εργαστήριο ή αλυσίδα με πολύ μεγαλύτερο όγκο δουλειάς.
3)  Στην περίπτωση  που ένα εργαστήριο διακόψει τις εργασίες του ( πχ λόγω θανάτου, συνταξιοδότησης, μετακόμισης στο εξωτερικό, συγχώνευσης, πώλησης, αλλαγής της νομικής μορφής κλπ):
Τι θα απογίνουν τα φυσικά παραστατικά;
Που θα αποθηκευτούν;
Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη φύλαξής τους;
4)  Αυτοακυρώνεται από τον ίδιο τον Νόμο ο στόχος της ψηφιοποίησης και της άυλης εκτέλεσης των παραπεμπτικών (που είναι η απλοποίηση των διαδικασιών),  την στιγμή που διατηρεί και την υποχρέωση συλλογής και διατήρησης επιπλέον και των φυσικών χάρτινων παραστατικών.
Δηλαδή στην ήδη υπάρχουσα γραφειοκρατική διαδικασία προσθέτει αντί να αντικαταστήσει άλλη μία,  την ψηφιακή.
5) Επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον με την ανάγκη έκδοσης εκατομμυρίων φύλλων χαρτιού Α4, και την λόγω αυτής ανάγκη χρήσης τόνων ξυλείας και καταστροφής δασών.
6)  Η φύλαξη σε αποθηκευτικούς χώρους των χάρτινων  φυσικών παραστατικών  επί 10ετία,
δεν εγγυάται επ’ ουδενί  και την ακεραιότητα τους από ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Ο κίνδυνος καταστροφής των χαρτιών από  απρόβλεπτους παράγοντες όπως πυρκαγιά, πλημύρα, έντονη υγρασία, τρωκτικά, έντομα κλπ  είναι πολύ μεγαλύτερος  από τον κίνδυνο αποθήκευσής των σε ηλεκτρονική μορφή.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Καλούμε τους  Υπουργούς Υγείας,  να τροποποιήσουν το άρθρο 33 του Ν.4549/14-6-18, έτσι ώστε να μην απαιτείται πλέον η έκδοση και φύλαξη χάρτινων φυσικών παραστατικών, αλλά η εκτέλεση των εντολών να γίνεται αποκλειστικά άυλα μέσω ψηφιοποιημένων παραστατικών.
Τα δε ψηφιοποιημένα παραστατικά να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά   με ευθύνη του ΕΟΠΥΥ  στους υπολογιστές του, με όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας, απ’ όπου να ανασύρονται και να εκτυπώνονται όποτε το απαιτεί η οποιαδήποτε ελέγχουσα Αρχή.


                     Με τιμή

                      Για το ΔΣ

                      Ο  Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας
              Θ.  Χατζηπαναγιώτου                                            Σ.  Κραμποβίτης

Αθήνα  30 / 10 / 2018                                            

Α.Π. :  176

Προς: Διεύθυνση διαχείρισης Μονάδων Υγείας


Θέμα:  Ανακοστολόγηση των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων


Για το θέμα της κοστολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων στην Ελλάδα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Επειδή:
1)  Η τελευταία ανακοστολόγηση του κρατικού τιμολογίου έγινε πριν από 27 χρόνια, τον Απρίλιο του 1991,
2)  Οι όποιες υποτιμολογήσεις, ασφαλιστικές τιμές κλπ που αποφασίζονται από τον ΕΟΠΥΥ αφορούν αυτό το απαρχαιωμένο τιμολόγιο και διαστρεβλώνουν πλήρως την αγορά,
3) Εκτός του ότι οι τιμές του κρατικού τιμολογίου του 1991 δεν στηρίζονται σε κάποια κοστολογική μελέτη της εποχής,  σ’ αυτά τα 27 τελευταία χρόνια έχουν επέλθει τεράστιες αλλαγές   στις διαδικασίες, στις μεθοδολογίες, στα μέσα καθώς και στα κόστη εκτέλεσης  των εξετάσεων που επιβάλλουν την εκ βάθρων επαναπροσέγγιση στην τιμολόγηση των εξετάσεων.
4)   Αλλά και από νομικής άποψης οι αποφάσεις του ΣτΕ  (94/2010 και 100/2011: επισυνάπτονται) επιβάλλουν (αλλά και τιμωρούν για παράλειψη συμμόρφωσης) στην Ελληνική Κυβέρνηση να προβεί σε ανακοστολόγηση των εξετάσεων.
Γι’ αυτό η Ομοσπονδία των Εργαστηριακών γιατρών  αιτείται από την Διεύθυνσή σας την εκκίνηση διαδικασιών  κοστολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων που να βασίζεται σε έγκυρη μελέτη των πραγματικών Ελληνικών κοστολογικών δεδομένων.


                     

Για το ΔΣ

                      Ο  Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας
              Θ.  Χατζηπαναγιώτου                                            Σ.  Κραμποβίτης

Αθήνα  30 / 10 / 2018 


Α.Π. : 175


Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Ε. Αχτσιόγλου
Κοινοποίηση :  Υπουργό Υγείας κο Α. Ξανθό
                      Αν. Υπουργό Υγείας κο Π. Πολάκη


ΘΕΜΑ:  Σύναψη Κλαδικών Συμβάσεων


Κα Υπουργέ
Κατ’ αρχήν η διαδικασία σύναψης κλαδικών συμβάσεων με τους εργαζόμενούς με στόχο τις αυξήσεις των μισθών τους, μας  βρίσκει απολύτως σύμφωνους.
ΟΜΩΣ όσον αφορά τον κλάδο των Εργαστηριακών γιατρών, υφίστανται συνθήκες απαγορευτικές.
Αναλυτικότερα:
1) Από το 2012 και μετά οι Εργαστηριακοί γιατροί είναι εκ των πραγμάτων «υποχρεωτικά» συμβεβλημένοι με τον μοναδικό και αποκλειστικό ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι του οποίου αποτελούν το 90% των ασθενών μας  και εκτός του οποίου ουσιαστικά ουδείς γιατρός επιβιώνει.
Δηλαδή στην πράξη παρέχουμε σχεδόν αποκλειστικά υπηρεσίες Κρατικού Λειτουργού.
2) Από το 2012 και μετά, η κρίση αφ’ ενός και οι περιοριστικές οικονομικές πολιτικές υγείας  των εκάστοτε Κυβερνήσεων αφ’ ετέρου (4 συνεχείς υποτιμολογήσεις εξετάσεων, κλειστοί προϋπολογισμοί, Rebate, Claw back κλπ), είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων μας πέραν του 70%.
3)  Οι κλειστοί προϋπολογισμοί που εφαρμόζονται από τον ΕΟΠΥΥ από το 2013 και εντεύθεν,  δεν επιτρέπουν δεν επιτρέπουν ουδέν κέρδος το οποίο και θα μπορούσε να διαχυθεί και προς τους εργαζόμενούς μας.
Γνωρίζουμε ότι η εξαίρεση του κλάδου μας από την διαδικασία των κλαδικών συμβάσεων, είναι εκτός των πολιτικών σας προθέσεων γι’ αυτό σας προτείνουμε να νομοθετήσετε το εξής:
Η  διαδικασία  των κλαδικών συμβάσεων  να προβλέπει την σύναψη κλαδικής σύμβασης μεταξύ των Εργαστηριακών γιατρών και των Εργαζομένων τους και ταυτόχρονα με τις ίδιες διαδικασίες σύναψη κλαδικής σύμβασης και μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των Εργαστηριακών γιατρών ώστε η όποια αύξηση του ΕΟΠΥΥ προς τους γιατρούς να περνά άμεσα προς τους Εργαζόμενους.
Κα Υπουργέ, μη ξεχνάτε ότι οι Εργαστηριακοί γιατροί σήμερα κακώς λέγονται «ελεύθεροι επαγγελματίες». Στην πράξη είναι υπάλληλοι του Δημοσίου και μάλιστα «ιδίοις εξόδοις και ρίσκου».
 

Με  τιμή

Για το ΔΣ

   Ο  Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραμματέας
Θ.  Χατζηπαναγιώτου                                            Σ.  Κραμποβίτης

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 69 επισκέπτες και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely