Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ
και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

ΠΡΟΣ:  
Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)  ΠΙΣ
2)  ΙΣ της Χώρας


Αθήνα  4 / 2 / 2021
 Α.Π.: 203


ΘΕΜΑ:  Ο Νόμος 4771/2021 με τις διατάξεις που αφορούν και τον Επιστημονικά υπεύθυνο


Κε Πρόεδρε
Σαν συνέχεια της από 24-9-2020 επιστολής μας που αφορούσε τις θέσεις μας για την τότε πρόταση του ΙΣΑ προς το Υπουργείο Υγείας που αφορούσε και τους Επιστημονικά Υπευθύνους, και κατόπιν της ψήφισης της σχετικής τροπολογίας η οποία πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων που εκπροσωπούμε, επανερχόμαστε έχοντας να παρατηρήσουμε και να προτείνουμε τα εξής:
Επειδή η προταθείσα διάταξη από τον ΙΣΑ (και ήδη ψηφισθείσα) που αφορά τον Επιστημονικά Υπεύθυνο δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εργαστηρίων όπως:
•    Η λειτουργία του εργαστηρίου δεν εξαντλείται με την επίσκεψη του ασθενούς, αλλά υπάρχει μία συνεχής , αδιατάρακτη ροή εργασιών μέχρι και την παράδοση του αποτελέσματος, η οποία με την ύπαρξη αφ’ ενός μεν της προηγμένης τεχνολογίας αφ’ ετέρου δε  του εξειδικευμένου τεχνολογικού προσωπικού  που επιλαμβάνεται τις υπεύθυνα από τον γιατρό, ανατεθειμένες σ’ αυτό εργασίες, δίνουν το περιθώριο της διακεκομμένης φυσικής παρουσίας του Επιστημονικά Υπευθύνου στον χώρο,  
•    Το ιδιαίτερα διευρυμένο ωράριο λειτουργίας  των εργαστηρίων ( 12-15 ώρες) που συνήθως ισχύει,  δεν επιτρέπει σωματικά την συνεχή φυσική παρουσία του Επιστημονικά Υπευθύνου,  
•    Ποιος θα  αντικαταστήσει τον αντικαταστάτη Επιστημονικά Υπεύθυνο, στην προσωπική του εργασία όταν αυτός θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες αντικατάστασης σε όλο το ωράριο λειτουργίας;
•    Πως θα εξασφαλίζεται η κατά τον νόμο λειτουργία του εργαστηρίου όταν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος χρειαστεί να απουσιάσει σε εξωτερικές εργασίες όπως αιμοληψίες, επίσκεψη σε οργανισμούς κλπ; (θα κλείνει το εργαστήριο; ή θα ψάχνει για αντικαταστάτη;)
Γι’ αυτό προτείνουμε την εξής διευκρινιστική προσθήκη στην ψηφισθείσα τροπολογία:
« Η παρουσία του Επιστημονικά Υπευθύνου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του κάθε φορέα ή τμήματος φορέα Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωτική καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας του.
Ειδικότερα όσον αφορά τους εργαστηριακούς ιατρούς -  φορείς ή εργαστηριακά τμήματα φορέων ΠΦΥ, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, η ομαλή και επιστημονικά ασφαλής λειτουργία αυτών, εξασφαλίζεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο  είτε με την  φυσική παρουσία του, είτε με την υπό την υπεύθυνη καθοδήγησή του εκτέλεση εργασιών  από το ιατρικό και εξειδικευμένο τεχνολογικό προσωπικό».
Παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου  να γίνει  διευκρινιστική νομοθετική παρέμβαση στην ήδη ψηφισθείσα τροπολογία  που να επιλύει το πρόβλημα.


Για το ΔΣ

        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

Προς:    
Επιτροπή Ανταγωνισμού
(υπ’ όψιν κας Μάντζου)
Κοινοποίηση:
Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια


Αθήνα, 03/02/2021
Αρ. Πρωτ. : 202


Αναφορικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξάγετε στα διαγνωστικά εργαστήριαΑξιότιμη κυρία Μάντζου,
Αναφορικά με ένα έγγραφο που έχετε αποστείλει σε κάποια μέλη μας, με θέμα «Αυτεπάγγελτη έρευνα στις αγορές (α) του τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time, (β) του τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test) και (γ) του τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2», θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε κάποιες τεχνικές δυσκολίες που εντοπίσαμε στην συλλογή και αποστολή αυτών των στοιχείων που ζητούνται.
Όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια θα ήθελαν να συμβάλλουν στην έρευνα την οποία διεξάγετε, αλλά είναι αδύνατο να συλλεχθούν τα στοιχεία που ζητάτε με τον τρόπο που τα ζητάτε. Είναι ανέφικτο στην εργασιακή ρουτίνα με τον δεδομένο όγκο εργασιών λόγω COVID-19, να παραχθεί τόσο μεγάλος όγκος πληροφορίας και να σας αποσταλεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Αρχικά, η αναλυτική πληροφορία που ζητάτε να σας αποσταλεί ενδεχομένως να μην είναι εφικτό να συλλεχθεί και κατ’ επέκταση να αποσταλεί, αφού πολλά μέλη μας διαγνωστικά εργαστήρια κόβουν χειρόγραφες αποδείξεις, οπότε αυτή η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα, ενώ από την άλλη δεν απασχολούν αρκετοί από αυτούς προσωπικό για να το κάνει κάποιος άλλος. Έχουν επιφορτιστεί με όλο τον όγκο εργασιών που απαιτείται για την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου και αυτή είναι μία επιπλέον, γραφειοκρατικής φύσεως εργασία, που απαιτεί όμως αρκετό χρόνο.
Από τη μία πλευρά θα θέλαμε να ζητήσουμε να μειωθεί ο όγκος των δεδομένων που ζητάτε να σας αποσταλεί και από την άλλη θα θέλαμε να δοθεί παράταση τουλάχιστον 1 μήνα για να μπορέσουν να συλλεχθούν τα δεδομένα. Ενδεχομένως η πληροφορία που ζητάτε θα μπορούσε να ομαδοποιηθεί με κάποιον τρόπο ώστε να είναι και πιο εύκολα ανακτήσιμη και ίσως και πιο εύκολα αξιοποιήσιμη.
Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι τα υλικά αυτά για τα οποία ζητάτε τις λεπτομέρειες, δεν μεταπωλούνται από το εργαστήριο αλλά είναι ένα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μιας ιατρικής πράξης και την παροχή ιατρικής υπηρεσίας.
Επομένως κατά την άποψη μας θα έβγαιναν λάθος συμπεράσματα από την συσχέτιση μόνο του κόστους αγοράς ενός από τα υλικά που απαιτούνται για την παροχή μιας ιατρικής υπηρεσίας, με την αμοιβή της ιατρικής υπηρεσίας αυτής.
Παρακαλούμε για την αξιολόγηση των αιτημάτων μας και τις άμεσες ενέργειες από πλευράς σας για την διευκόλυνση του έργου μας.        Ο Πρόεδρος                                Γεν. Γραμματέας
  Θ. Χατζηπαναγιώτου                         Σπ. Κραμποβίτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΠΟΣΙΠΥ)
Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  (ΠΑΣΙΔΙΚ)
Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10562, ΤΗΛ.2111825400

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539


Αθήνα, 27/01/2021


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Το Συντονιστικό Όργανο, μετά από επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Βασ. Κικίλια, ενημερώθηκε για το ότι καταβάλλονται προσπάθειες να ενταχθούν τα ποσά του claw back του 2020 σε 120 δόσεις και παράλληλα γίνονται ενέργειες για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της Π.Φ.Υ. για το 2020.
Για το λόγο αυτό, επίκειται σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Υπουργού Υγείας κ. Βασ. Κικίλια και του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη στην οποία θα διευκρινιστεί το ακριβές ύψος της χρηματοδότησης της Π.Φ.Υ.
Το Συντονιστικό Όργανο της Π.Φ.Υ. είναι εν αναμονή των τελικών αποφάσεων των συναρμόδιων Υπουργών, ενώ πάγια θέση του είναι ο μηδενισμός του claw back ώστε να μην καταρρεύσει η ιδιωτική Π.Φ.Υ. που παραπαίει ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, λόγω της απομείωσης των πραγματικών εσόδων μας από την εφαρμογή του claw back, με άμεσες τραγικές συνέπειες για την Δημόσια Υγεία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ
Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                       Π. ΝΤΟΥΝΑΣ        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΠΟΣΙΠΥ)
Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  (ΠΑΣΙΔΙΚ)
Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10562, ΤΗΛ.2111825400

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539


Αθήνα, 14/01/2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση με Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη για το claw back


Μετά από επανειλημμένα αιτήματα για συνάντηση, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη με μοναδικό θέμα συζήτησης την αρχική ελάττωση του claw back με σκοπό τον μηδενισμό, όπως άλλωστε ήταν και η προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης.
Στην τηλεσυνάντηση αυτή ζητήθηκε από τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών να απαντήσει στο αίτημά μας για την αύξηση τουλάχιστον κατά 35 εκατ. ευρώ του κωδικού των διαγνωστικών εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ώστε να περιοριστεί δραματικά το claw back του 2020 και να αποφευχθούν ζητήματα βιωσιμότητας της Π.Φ.Υ.
Ο κ. Σκυλακάκης μας ενημέρωσε ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την Διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κα Θ. Καρποδίνη για το εάν το αίτημά μας μπορεί να ικανοποιηθεί.
Παράλληλα ζητήθηκε η δυνατότητα ένταξης του claw back του 2020 σε μακροχρόνιες δόσεις για την εξόφλησή του, γεγονός που είπε ότι θα το εξετάσει, εκφράζοντας εν αρχή θετική τοποθέτηση επί του θέματος.
Έγινε σαφές στον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών ότι η  μη έξτρα χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Π.Φ.Υ. για το 2020, με σκοπό τη σημαντική ελάττωση του claw back, θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα επιβίωσης των παρόχων αυτής και κατ’ επέκταση θα δημιουργήσει κλυδωνισμούς στη Δημόσια Υγεία, ενώ παράλληλα οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού Οργάνου επιφυλάχτηκαν για τις περαιτέρω αντιδράσεις του κλάδου.
Αναμένοντας την άμεση απάντηση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών και της Διοικήτριας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καλούμε τους παρόχους υγείας της Π.Φ.Υ. να είναι σε ετοιμότητα για τις επικείμενες εξελίξεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ
Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                           Π. ΝΤΟΥΝΑΣ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

Αθήνα,14/01/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΔΑΠΥ ¨Ενημέρωση Συναλλασσομένων¨ έχει αναρτηθεί καινούργιο μήνυμα με το οποίο γνωστοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ η υφιστάμενη οφειλή από rebate – clawback των ετών 2013-2019 και ο προσδιορισμός του πλήθους και του ύψους των δόσεων.    Ο Πρόεδρος                               Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                       Σπ. Κραμποβίτης

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 169 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely