SANTAIR WEB BANNER 1170X120pxl F

 


Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ
και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Αθήνα  26-08-2020                                                                                                                                                                                                                                                        Α.Π. : 200

ΠΡΟΣ:   Τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ κο Αγγούρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ Κο Πλαγιανάκο
                           2) Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ κα Καρποδίνη
                           3) Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού κο Ρηγάτο
                           4) ΗΔΙΚΑ


ΘΕΜΑ:  Παρατηρήσεις για την εκτέλεση παραπεμπτικών από άυλη συνταγογράφηση


Κε Διευθυντά
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 21ης/8/20 του ΕΟΠΥΥ μας καλείτε  «να εκτελούμε τα άυλα παραπεμπτικά μαζί με τα υπόλοιπα παραπεμπτικά αλλά με την αντίστοιχη ηλεκτρονική ένδειξη του άυλου, όπως αυτή εμφανίζεται αυτόματα στο e-dapy …».

Όμως:
1)  Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο:
•    Όταν εκτελείται το άυλο παραπεμπτικό στο e-dapy , δεν εμφανίζεται καμία ηλεκτρονική ένδειξη ότι είναι άυλο.
•     Με την εκτέλεση του άυλου παραπεμπτικού δεν έρχεται κανένα μήνυμα sms στο κινητό του ασθενούς (όπως ορίζει η Υ.Α.) ούτε βέβαια  εμφανίζεται κάποιο πεδίο αναγραφής κωδικού,με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ο διαχωρισμός στο e-dapy  μεταξύ των άυλων και  των φυσικών   παραπεμπτικών, ούτε να εξασφαλίζεται η φυσική παρουσία του ασθενούς όπως ορίζει  ο νομοθέτης.

2)  Στα άυλα παραπεμπτικά δεν υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των σχολίων,  όπως στα φυσικά παραπεμπτικά,   με αποτέλεσμα:
•    Στις εξετάσεις που αναγράφονται με τον ίδιο κωδικό άνω της μίας φοράς όπως τα αντισώματα CMV, Τοξοπλάσματος και  Epstein-Barr, Σάκχαρα καμπύλης, Rast, Καλλιέργειες, Άμεσα παρασκευάσματα κλπ, δεν  φαίνεται το αντίστοιχο σχόλιο  (IgG, IgM,  αντιγόνα rast, χρόνοι λήψης, υλικό καλλιέργειας κλπ)
•    Ακόμη και σε εξετάσεις που αναγράφονται μία φορά δεν εμφανίζεται το σχόλιο με την επιθυμία του θεράποντος γιατρού: πχ θέλω το τοξοπλάσματα μόνο το IgM…
•    Στα αντιβιογράμματα δεν υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης του σχολίου «επί θετικής καλλιέργειας»,  από τον αναγράφοντα, αλλά ούτε και της αναγραφής από τον εκτελούντα γιατρό στο φυσικό παραπεμπτικό όπως συμβαίνει  σήμερα.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι αναπόφευκτες διοικητικές παραβάσεις…
3)  Τι γίνεται με την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενούς;
        Ελέγχεται με κάποιο τρόπο;
        ή  εφ’ όσον εκδοθεί το άυλο παραπεμπτικό θεωρείται ελεγμένο ως προς την ασφαλιστική ικανότητα  και επομένως είναι υποχρεωτικά εκτελέσιμο από το εργαστήριο;

4) Μέσα στην Υ.Α. αναφέρεται ότι το παραπεμπτικό ανασύρεται με δύο τρόπους:
•    Είτε με αναγραφή του κωδικού του άυλου παραπεμπτικού,
•    Είτε με αναζήτηση του άυλου παραπεμπτικού μέσα από τον φάκελο του ασθενούς μέσω του ΑΜΚΑ αυτού.
Όμως για να εκπληρωθεί η δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει ο εργαστηριακός γιατρός να έχει πιστοποιηθεί στο e-syntagografisi  της ΗΔΙΚΑ ώστε να αποκτήσει την δυνατότητα πρόσβασης στον φάκελο του ασθενούς.
Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει και πρέπει να το φροντίσετε άμεσα διότι εκτός της μη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, είστε υπεύθυνοι και για την αθέμιτη ύπαρξη «παρόχων υγείας δύο ταχυτήτων»:
    Των πολλών μικρών και μεσαίων εργαστηρίων που δεν είναι πιστοποιημένοι στην ΗΔΙΚΑ,
    Και των μεγάλων διαγνωστικών και αλυσίδων καθώς και των πολυιατρείων που διαθέτουν κλινικούς γιατρούς που είναι φυσικά πιστοποιημένοι…

5)  Επίσης  επειδή  η εκτέλεση του παραπεμπτικού θα πρέπει να γίνεται επί τόπου και ενώπιον του ασθενούς και θα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσει η δειγματοληψία των εξετάσεων του ασθενούς,  θα πρέπει πλέον ο ΕΟΠΥΥ να αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά του συστήματα στον υπέρτατο βαθμό ώστε αυτά να μη αργοπορούν και να μη «κρεμάνε» το πρόγραμμα,  καθυστερώντας ή και αναβάλλοντας την πραγματοποίηση των εξετάσεων των ασθενών,  διότι έτσι στην πράξη ο ΕΟΠΥΥ ακυρώνει ο ίδιος την άυλη συνταγογράφηση , η οποία και αποτελεί ένα από τα πάγια αιτήματά μας.

6) Στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ τονίζεται ότι «…εφαρμόζονται … και όλοι οι προβλεπόμενοι ηλεκτρονικοί, ιατρικοί και διοικητικοί έλεγχοι…»  
Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να γίνονται έλεγχοι με περικοπές και στα άυλα παραπεμπτικά; Και πως; Παρ’ όλο ο σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι: ο έλεγχος να γίνεται στα στάδια της έκδοσης και εκτέλεσης του άυλου παραπεμπτικού και όταν αυτό υποβάλλεται να θεωρείται ελεγμένο, εκκαθαρισμένο και έτοιμο για πληρωμή;

  Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ με τις αντίστοιχες διευθύνσεις των, να διευθετήσουν άμεσα τα προβλήματα της άυλης συνταγογράφησης που αναφέρουμε  , ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης  εφαρμογή της.
Η όποια καθυστέρηση καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της από τα εργαστήρια μας, ταλαιπωρεί τους ασθενείς, εμπλέκει ασθενείς και εργαστηριακούς γιατρούς σε διαπληκτισμούς και εν τέλει αμαυρώνει την εικόνα του ΕΟΠΥΥ και την διοίκησή του.
Άμεση λύση σημαίνει και άμεση εφαρμογή…


Με τιμή

Για το ΔΣ


        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ


Αγαπητοί συνάδελφοι
Από τις 4 Αυγούστου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 3578 (ΦΕΚ 3234Β / 4-8-20) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία καθιερώθηκε η διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης και στις διαγνωστικές εξετάσεις.
Όμως ήδη από την Δευτέρα 17 Αυγούστου ξεκίνησε η άυλη έκδοση παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις από τους κλινικούς γιατρούς μέσω της ΗΔΙΚΑ,   χωρίς όμως: ο ΕΟΠΥΥ να έχει εκδώσει εγκύκλιο ή έστω κάποια ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει την εφαρμογή και να δίδει οδηγίες προς τα εργαστήρια για την άυλη εκτέλεση των παραπεμπτικών.
Επίσης, μέχρι στιγμής, δεν έχει διαμορφωθεί η αντίστοιχη πλατφόρμα για την εκτέλεση των άυλων παραπεμπτικών με τα ανάλογα πεδία για τον κωδικό εκτέλεσης κλπ. με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ άυλης και φυσικής συνταγογράφησης.
Η ΠΟΣΙΠΥ ήδη απέστειλε επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ για το θέμα (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να μη δέχεστε προς το παρόν  μέχρι να διαμορφωθεί η πλατφόρμα εκτέλεσης στο e-dapy και να εκδοθεί η αντίστοιχη εγκύκλιος από τον ΕΟΠΥΥ, τα παραπεμπτικά άυλης συνταγογράφησης, διότι υπάρχει ο κίνδυνος μη πληρωμής των.
Θα πρέπει μέχρι να διευθετηθεί το θέμα να κατευθύνετε τους ασθενείς σας να επανεκδίδουν τις εξετάσεις μόνο σε φυσικά παραπεμπτικά.                                                                                                                                                                     

Αθήνα   28-7-20 

Α.Π. 198


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΠΡΟΣ:  Τον Πρωθυπουργό κο  Κ. Μητσοτάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1) Τον Υπουργό Υγείας κο Β .Κικίλια
  2) τον Υφυπουργό Υγείας κο Β. Κοντοζαμάνη
  3)  Τον Υπουργό Οικονομικών κο  Χ. Σταϊκούρα
  4)  Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Γ. Βρούτση
  5)  Βουλευτές
  6)  ΠΙΣ, ΙΣ
 7) Τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κκ  Β. Πλαγιανάκο και  Θ. Καρποδίνη
  8)  ΜΜΕΘΕΜΑ:   CLAW  BACKΚε Πρωθυπουργέ
Τις προηγούμενες ημέρες μας κοινοποιήθηκε το Claw back του 2019, δηλαδή περικοπή της τάξης του 25% στην αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ. Αυτό το ποσό είναι ικανό να χρεοκοπήσει πλήθος εργαστηρίων και αυτοαπασχολούμενων ιατρών που επέλεξαν να παραμείνουν στην Ελλάδα, καθώς η επιβάρυνση του clawback είναι επαναλαμβανόμενη και συσσωρευτική σε όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Επειδή και η πιο επαίσχυντη πράξη (όπως το claw back) όταν επαναλαμβάνεται συνεχώς,  η αδικία και το άγος που εμπεριέχει αμβλύνεται στην συνείδηση των κυβερνώντων  και  εν τέλει (η επαίσχυντη αυτή πράξη)  καθιερώνεται και μονιμοποιείται,  θα σας παραθέσουμε μια σύντομη αλλά ουσιαστική ιστορική αναδρομή:

1) Claw back σημαίνει:  Ο ΕΟΠΥΥ καθιερώνοντας αφ’ ενός μεν για τον εαυτό του έναν αυθαίρετα προσδιορισμένο  κλειστό προϋπολογισμό,  εξαναγκάζοντας αφ’ ετέρου τα εργαστήρια  να δέχονται όλους τους ασφαλισμένους του ανεξέλεγκτα, ανεξαρτήτως αριθμού ασθενών και εξετάσεων,  επέβαλε τελικά την επιστροφή  των δαπανών των υποχρεωτικά εκτελεσμένων εξετάσεων που υπερβαίνουν τον κλειστό προϋπολογισμό του.
Αυτή η πράξη μάλιστα, εντελώς υποκριτικά, βαφτίστηκε ως «υπέρβαση δαπανών» ή claw back, εξαναγκάζοντας τα εργαστήρια να  επιστρέφουν πίσω στον ΕΟΠΥΥ (και κατ’ επέκταση στο Κράτος)  χρήματα ( το 20 έως 40% επί των συνολικών απαιτήσεων)  για εξετάσεις τις οποίες έχουν ήδη εκτελέσει…

2) Έτσι από την άλλη πλευρά τα εργαστήρια υποχρεώνονται από την Κυβέρνηση, να επωμιστούν το κόστος εκτέλεσης εξετάσεων (αντιδραστήρια, μισθοί, εργασία) για τις οποίες ποτέ δεν θα αποζημιωθούν και οι οποίες αποτελούν το ¼ !! του συνολικού κύκλου εργασιών τους.
Ο καταλογισμός του συνολικού ποσού clawback του κλάδου προς τον ΕΟΠΥΥ από το 2013 υπερβαίνει το 1 δις !! ενώ το ανώτατο ετήσιο όριο δαπάνης κυμάνθηκε τα τελευταία χρόνια περίπου στα 380 εκατ.  Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

3) Σημειωτέον ότι  το εργαστήριο έχει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εξετάσεις σε όλους τους προσερχόμενους ασφαλισμένους, μη έχοντας την δυνατότητα να ελέγξει την ροή ασθενών και εξετάσεων.  
Επομένως ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης, έχει μεν την μικρότερη ευθύνη στην όποια κατανάλωση εξετάσεων, υφίσταται δε την άδικη τιμωρία του Κράτους  όντας ο αδύναμος κρίκος της υπόθεσης.

4)  Άξια λόγου να αναφερθούν είναι και τα εξής:   
•    Οι τιμές των εξετάσεων είναι καθηλωμένες από τον Απρίλιο του 1991 !!!
•    Επί αυτών των τιμών από το 2013 έχουν επιβληθεί 3 διαδοχικές  μειώσεις της τάξεως του 60% !!!
•    Παρ’ όλα αυτά σήμερα έχουμε και το claw back   -25%

5)  Το claw back είναι δυστυχώς ένα εγχώριας έμπνευσης «ευφυές…» μέτρο που προτάθηκε και εφαρμόστηκε το 2013 και ενώ νομοθετήθηκε μόνο για μια τριετία και υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αυτό θα ληφθούν μέτρα περιστολής δαπανών, αυτό το μέτρο συνεχίζει να ισχύει!!!
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ότι μέχρι και σήμερα η εκάστοτε Κυβέρνηση βολεύτηκε με αυτή την κατάσταση και όχι μόνο, σχεδόν την  μονιμοποίησαν με τρεις διαδοχικές παρατάσεις μέχρι το τέλος του 2022, αλλά και την «νομιμοποίησαν», θέτοντας σε κάθε Υπουργική Απόφαση κοστολόγησης για αποζημίωση νέας εξέτασης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το εξής επιμύθιο: «…ο προϋπολογισμός του Κράτους δεν θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω δαπάνη λόγω ύπαρξης της διαδικασίας της αυτόματης επιστροφής - claw back…».

Κε Πρωθυπουργέ
Αίσχος, ντροπή  και αγανάκτηση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που διακατέχουν σήμερα τον εργαστηριακό κόσμο.

Κε Πρωθυπουργέ
Πολλές αδικίες που επιβλήθηκαν με το μνημόνιο βαίνουν προς αποκατάσταση, πλην του clawback.
Δεν είναι δυνατόν πλέον, η Ελλάδα εκτός Μνημονίου πια, με ανοδική πορεία της οικονομίας, με λήψη επιχορηγήσεων από την Ε.Ε. και με ανάκληση όλων  των μέτρων έκτακτης ανάγκης για τους πολίτες, να εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ ακόμη, αυτό το εξάμβλωμα του claw back.  

Κε Πρωθυπουργέ
Το ελληνικό Εργαστήριο ευρίσκεται στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.
Η κατάρρευση της ιδιωτικής ΠΦΥ θα συμπαρασύρει και όλο το σύστημα υγείας.

Ολόκληρος ο πλανήτης κρέμεται από μία διαγνωστική εξέταση για τη χάραξη πολιτικών καταπολέμησης του COVID-19.
Και όμως η καταστροφή του διαγνωστικού κλάδου είναι προ των πυλών!
Φροντίστε ώστε αυτή να μη συμβεί επί των ημερών σας.

Κε Πρωθυπουργέ
Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας και δώστε την λύση ΣΗΜΕΡΑ.
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ CLAW BACK ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.


Για το Δ.Σ.
Μετά τιμής


Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

25 Σεπτεμβρίου 2020

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 130 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely