Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ
και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Αθήνα  26-08-2020                                                                                                                                                                                                                                                        Α.Π. : 200

ΠΡΟΣ:   Τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ κο Αγγούρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ Κο Πλαγιανάκο
                           2) Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ κα Καρποδίνη
                           3) Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού κο Ρηγάτο
                           4) ΗΔΙΚΑ


ΘΕΜΑ:  Παρατηρήσεις για την εκτέλεση παραπεμπτικών από άυλη συνταγογράφηση


Κε Διευθυντά
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 21ης/8/20 του ΕΟΠΥΥ μας καλείτε  «να εκτελούμε τα άυλα παραπεμπτικά μαζί με τα υπόλοιπα παραπεμπτικά αλλά με την αντίστοιχη ηλεκτρονική ένδειξη του άυλου, όπως αυτή εμφανίζεται αυτόματα στο e-dapy …».

Όμως:
1)  Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο:
•    Όταν εκτελείται το άυλο παραπεμπτικό στο e-dapy , δεν εμφανίζεται καμία ηλεκτρονική ένδειξη ότι είναι άυλο.
•     Με την εκτέλεση του άυλου παραπεμπτικού δεν έρχεται κανένα μήνυμα sms στο κινητό του ασθενούς (όπως ορίζει η Υ.Α.) ούτε βέβαια  εμφανίζεται κάποιο πεδίο αναγραφής κωδικού,με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ο διαχωρισμός στο e-dapy  μεταξύ των άυλων και  των φυσικών   παραπεμπτικών, ούτε να εξασφαλίζεται η φυσική παρουσία του ασθενούς όπως ορίζει  ο νομοθέτης.

2)  Στα άυλα παραπεμπτικά δεν υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των σχολίων,  όπως στα φυσικά παραπεμπτικά,   με αποτέλεσμα:
•    Στις εξετάσεις που αναγράφονται με τον ίδιο κωδικό άνω της μίας φοράς όπως τα αντισώματα CMV, Τοξοπλάσματος και  Epstein-Barr, Σάκχαρα καμπύλης, Rast, Καλλιέργειες, Άμεσα παρασκευάσματα κλπ, δεν  φαίνεται το αντίστοιχο σχόλιο  (IgG, IgM,  αντιγόνα rast, χρόνοι λήψης, υλικό καλλιέργειας κλπ)
•    Ακόμη και σε εξετάσεις που αναγράφονται μία φορά δεν εμφανίζεται το σχόλιο με την επιθυμία του θεράποντος γιατρού: πχ θέλω το τοξοπλάσματα μόνο το IgM…
•    Στα αντιβιογράμματα δεν υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης του σχολίου «επί θετικής καλλιέργειας»,  από τον αναγράφοντα, αλλά ούτε και της αναγραφής από τον εκτελούντα γιατρό στο φυσικό παραπεμπτικό όπως συμβαίνει  σήμερα.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι αναπόφευκτες διοικητικές παραβάσεις…
3)  Τι γίνεται με την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενούς;
        Ελέγχεται με κάποιο τρόπο;
        ή  εφ’ όσον εκδοθεί το άυλο παραπεμπτικό θεωρείται ελεγμένο ως προς την ασφαλιστική ικανότητα  και επομένως είναι υποχρεωτικά εκτελέσιμο από το εργαστήριο;

4) Μέσα στην Υ.Α. αναφέρεται ότι το παραπεμπτικό ανασύρεται με δύο τρόπους:
•    Είτε με αναγραφή του κωδικού του άυλου παραπεμπτικού,
•    Είτε με αναζήτηση του άυλου παραπεμπτικού μέσα από τον φάκελο του ασθενούς μέσω του ΑΜΚΑ αυτού.
Όμως για να εκπληρωθεί η δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει ο εργαστηριακός γιατρός να έχει πιστοποιηθεί στο e-syntagografisi  της ΗΔΙΚΑ ώστε να αποκτήσει την δυνατότητα πρόσβασης στον φάκελο του ασθενούς.
Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει και πρέπει να το φροντίσετε άμεσα διότι εκτός της μη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, είστε υπεύθυνοι και για την αθέμιτη ύπαρξη «παρόχων υγείας δύο ταχυτήτων»:
    Των πολλών μικρών και μεσαίων εργαστηρίων που δεν είναι πιστοποιημένοι στην ΗΔΙΚΑ,
    Και των μεγάλων διαγνωστικών και αλυσίδων καθώς και των πολυιατρείων που διαθέτουν κλινικούς γιατρούς που είναι φυσικά πιστοποιημένοι…

5)  Επίσης  επειδή  η εκτέλεση του παραπεμπτικού θα πρέπει να γίνεται επί τόπου και ενώπιον του ασθενούς και θα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσει η δειγματοληψία των εξετάσεων του ασθενούς,  θα πρέπει πλέον ο ΕΟΠΥΥ να αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά του συστήματα στον υπέρτατο βαθμό ώστε αυτά να μη αργοπορούν και να μη «κρεμάνε» το πρόγραμμα,  καθυστερώντας ή και αναβάλλοντας την πραγματοποίηση των εξετάσεων των ασθενών,  διότι έτσι στην πράξη ο ΕΟΠΥΥ ακυρώνει ο ίδιος την άυλη συνταγογράφηση , η οποία και αποτελεί ένα από τα πάγια αιτήματά μας.

6) Στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ τονίζεται ότι «…εφαρμόζονται … και όλοι οι προβλεπόμενοι ηλεκτρονικοί, ιατρικοί και διοικητικοί έλεγχοι…»  
Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να γίνονται έλεγχοι με περικοπές και στα άυλα παραπεμπτικά; Και πως; Παρ’ όλο ο σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι: ο έλεγχος να γίνεται στα στάδια της έκδοσης και εκτέλεσης του άυλου παραπεμπτικού και όταν αυτό υποβάλλεται να θεωρείται ελεγμένο, εκκαθαρισμένο και έτοιμο για πληρωμή;

  Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ με τις αντίστοιχες διευθύνσεις των, να διευθετήσουν άμεσα τα προβλήματα της άυλης συνταγογράφησης που αναφέρουμε  , ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης  εφαρμογή της.
Η όποια καθυστέρηση καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της από τα εργαστήρια μας, ταλαιπωρεί τους ασθενείς, εμπλέκει ασθενείς και εργαστηριακούς γιατρούς σε διαπληκτισμούς και εν τέλει αμαυρώνει την εικόνα του ΕΟΠΥΥ και την διοίκησή του.
Άμεση λύση σημαίνει και άμεση εφαρμογή…


Με τιμή

Για το ΔΣ


        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ


Αγαπητοί συνάδελφοι
Από τις 4 Αυγούστου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 3578 (ΦΕΚ 3234Β / 4-8-20) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία καθιερώθηκε η διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης και στις διαγνωστικές εξετάσεις.
Όμως ήδη από την Δευτέρα 17 Αυγούστου ξεκίνησε η άυλη έκδοση παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις από τους κλινικούς γιατρούς μέσω της ΗΔΙΚΑ,   χωρίς όμως: ο ΕΟΠΥΥ να έχει εκδώσει εγκύκλιο ή έστω κάποια ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει την εφαρμογή και να δίδει οδηγίες προς τα εργαστήρια για την άυλη εκτέλεση των παραπεμπτικών.
Επίσης, μέχρι στιγμής, δεν έχει διαμορφωθεί η αντίστοιχη πλατφόρμα για την εκτέλεση των άυλων παραπεμπτικών με τα ανάλογα πεδία για τον κωδικό εκτέλεσης κλπ. με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ άυλης και φυσικής συνταγογράφησης.
Η ΠΟΣΙΠΥ ήδη απέστειλε επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ για το θέμα (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να μη δέχεστε προς το παρόν  μέχρι να διαμορφωθεί η πλατφόρμα εκτέλεσης στο e-dapy και να εκδοθεί η αντίστοιχη εγκύκλιος από τον ΕΟΠΥΥ, τα παραπεμπτικά άυλης συνταγογράφησης, διότι υπάρχει ο κίνδυνος μη πληρωμής των.
Θα πρέπει μέχρι να διευθετηθεί το θέμα να κατευθύνετε τους ασθενείς σας να επανεκδίδουν τις εξετάσεις μόνο σε φυσικά παραπεμπτικά.                                                                                                                                                                     

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 232 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely