Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ
και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος τ. Προέδρου του Π.Ι.Σ. Μ. Βλασταράκου που έφυγε από τη ζωή χθες.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του εκλιπόντος  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/2/2020 στις 14:00, στο Νεκροταφείο Παπάγου.

Εκ του Δ.Σ.

ΠΟΣΙΠΥ - ΠΟΣΚΕ

ΠΡΟΣ:                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   1)  ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ  κο ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟ
                          2)  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ   κα ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ
                          3)  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  κ. ΡΗΓΑΤΟ


ΘΕΜΑ:  Θέσεις μας για την αναθεώρηση του ισχύοντος ΕΚΠΥ  ΦΕΚ 4898/Β’/1-11-18


Κυρίες και κύριοι της επιτροπής
Στα πλαίσια της αναθεώρησης που έχετε αναλάβει για τον ΕΚΠΥ θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τις θέσεις και της προτάσεις της Ομοσπονδίας μας.

1) Συμμετοχή 15% (άρθρο 6,  παράγραφος 8)
Να διατυπωθεί όπως ακριβώς αναφέρεται στην ΥΑ Γ3γ/οικ12146, ΦΕΚ 372Β/18-2-16 η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί:
«Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις εξετάσεις υπολογίζεται στο 15% επί του Κρατικού Τιμολογίου»   και όχι «επί της εκάστοτε τιμής αποζημίωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», διατύπωση ή οποία είναι ασαφής και πολλαπλά ερμηνεύσιμη.

2) Εξετάσεις με μηδενική ή μειωμένη συμμετοχή (άρθρα 5 και 6 )
Στο τέλος του άρθρου 6 να προστεθεί η παράγραφος:
« Όλες οι εξετάσεις των περιπτώσεων με μηδενική ή μειωμένη συμμετοχή των ασφαλισμένων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος, ή και αυτές που ήθελε προστεθούν στο μέλλον,  εξαιρούνται όλων των περιοριστικών μέτρων των εκπτώσεων (Rebate) και των επιστροφών λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού (Claw back)».
Άλλως τα περί «κοινωνικής πολιτικής» και «ανθρωπιστικής ευαισθησίας» μεταφράζονται σε ψεύδος και απάτη του πολιτικού προσωπικού της Χώρας, όπου τις οικονομικές ευθύνες της Πολιτείας για τις παροχές αυτές, τις μεταθέτουν στην πλάτη αυτών που καλούνται να εκτελέσουν τις παροχές,   δηλαδή στα Διαγνωστικά εργαστήρια και στους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς.

3) Αποζημίωση Ραδιοφαρμάκων
Στο τέλος του άρθρου 1 στην αρχή της σελίδας 58863, στην παράγραφο [α]  «Ο ΕΟΠΥΥ δύναται επίσης να συμβάλλεται: α) Με προμηθευτές διάθεσης ραδιοφαρμάκων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, καθορίζοντας την τιμή αποζημίωσης τους, κατόπιν διαπραγμάτευσης.»,
πρέπει να συμπληρωθεί με όλο το αντίστοιχο άρθρο [4]  της ΥΑ οικ113385/ ΦΕΚ35Β / 14-1-15, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί, ήτοι:
«4. Για όλες τις πράξεις Πυρηνικής Ιατρικής που πραγματοποιούν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ.) στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοφάρμακα, αυτά θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση το τιμολόγιο αγοράς τους και το παρατηρητήριο τιμών από 1.1.2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο ΕΟΠΠΥ μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με τους προμηθευτές των ραδιοφαρμάκων (εταιρίες παραγωγής ή αντιπροσώπους εταιρίες) για την τιμή αποζημίωσης του εκάστοτε ραδιοφαρμάκου. Η δαπάνη θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ από τον ΚΑΕ 0674 ».

3Α) Αποζημίωση Ραδιοφαρμάκων (2η παρατήρηση)
Στο άρθρο 5 (Παροχές ΠΦΥ) στο κεφάλαιο 2 (Ιατρική περίθαλψη), να προστεθεί μία πέμπτη παράγραφος :
« ε. Θεραπευτικά Ραδιοφάρμακα δύνανται να χορηγούνται και να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ σε εργαστήρια τα οποία εφαρμόζουν πρακτικές και είναι αδειοδοτημένα από την ΕΕΑΕ για θεραπεία νε ανοικτές Ραδιενεργές Πηγές ακτινοβολίας Α, Β και Γ.
Π.Δ. 101/2018(ΦEK A 194) Άρθρα 27 KAI 28  ,  KYA 45972 Aπόφαση (B 1103 /3.4.2019) Παράρτημα 1 Mέρος Γ3 ».

4) Άρθρο 4 ( Αποζημίωση Παρόχων και συμμετοχή ασφαλισμένων)
1) Στην αρχική παράγραφο να προστεθεί:
«Για τις Ιατρικές ή άλλες Θεραπευτικές πράξεις και Διαγνωστικές εξετάσεις, η εκπροσώπηση των παρόχων στην διαπραγμάτευση, γίνεται αποκλειστικά μέσω των Ιατρικών φορέων αυτών, ΠΙΣ και ΙΣ».

2) Στο ίδιο άρθρο 4 στην παράγραφο (β), να διατηρηθεί μόνο το πρώτο μέρος της πρότασης δηλαδή: «β) Με βάσει την ασφαλιστική τιμή η οποία καθορίζεται, είτε με αποφάσεις του Υπουργού  Υγείας, ύστερα από προτάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού και εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνση, είτε μετά από πρόταση της ΕΔ που θα επικυρώνεται από το ΔΣ του Οργανισμού».
Η υπόλοιπη πρόταση «…είτε με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Ε.Δ., όπως κάθε φορά προβλέπεται από την κείμενη  νομοθεσία. », να απαλειφθεί πλήρως, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της δυνατότητας του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να τιμολογεί τις όποιες εξετάσεις μονομερώς και κατά το δοκούν.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ                       Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ

Θ. Χατζηπαναγιώτου                                 Φ. Πατσουράκος

Αθήνα, 10/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Την Τετάρτη 4-12-19 έγινε συνάντηση του Συντονιστικού με συμμετοχή  εκπροσώπων των ΠΟΣΚΕ, ΠΟΣΙΠΥ, ΠΑΣΙΔΙΚ, ΠΑΝΙΔΙ στα γραφεία του ΙΣΑ.
Έγινε ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία των διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ και διεξοδική συζήτηση για την περαιτέρω στάση μας.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις 120 δόσεις που αφορά το claw back των ετών 2013 έως και 2019 επεξεργάζεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και εντός λίγων ημερών θα κοινοποιηθεί σε ΦΕΚ.
Όσον αφορά το claw back η διαπραγμάτευση στην ειδική επιτροπή για το claw back, όπου συμμετέχουν και οι εκπρόσωποί μας κα Μαστοράκου και κος Πατσουράκος, είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε την κατάληξη αυτής με τις τελικές θέσεις  Υπουργείου και ΕΟΠΥΥ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, όπως έχει συμφωνηθεί,  προκειμένου από το νέο έτος να επαναπροσδιορίσουμε την στάση μας.
Να επαναλάβουμε ότι τα ελάχιστα που ζητούμε προκειμένου να επιβιώσουν τα εργαστήριά μας, και για τα οποία έχουμε εξουσιοδοτήσει τους εκπροσώπους μας στην παραπάνω ειδική επιτροπή είναι:
1)  H εξάλειψη του claw back
2) Αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
3) Άμεση ενημέρωση του εργαστηρίου από τον ΕΟΠΥΥ κατά την στιγμή που «κλείνει» το μηνιαίο πλαφόν και άρση της υποχρέωσής του να δέχεται περαιτέρω ασθενείς επιβαρυνόμενο με το αντίστοιχο claw back.
Μόλις ξεπεραστεί αυτό το μηνιαίο όριο, τα παραπεμπτικά να εκδίδονται με την παραπομπή «μόνο σε Δημόσιες δομές», είτε να εκτελούνται σε εργαστήρια που θέλουν να δεχθούν επιπλέον ασθενείς με claw back.
4) Να ενεργοποιηθούν άμεσα από την ΗΔΙΚΑ  τα διαγνωστικά πρωτόκολλα τα οποία εδώ και καιρό είναι έτοιμα από τις ομάδες εργασίας και ευρίσκονται στο Υπουργείο.
5) Οι αριθμητικοί περιορισμοί στην αναγραφή εξετάσεων οι οποίοι ήδη υπάρχουν  σε ΥΑ από το 2016 και αναφέρονται μόνο ανά ΑΜΚΑ ιατρού, να επεκταθούν και ανά ΑΜΚΑ ασθενούς, διότι μέχρι σήμερα ένας ασθενής μπορεί να συνταγογραφεί τις ίδιες εξετάσεις, την ίδια ημέρα σε πολλούς γιατρούς.
 6) Να εκδοθεί η κάρτα υγείας ασθενούς με ΡΙΝ, ώστε να εξασφαλιστεί η φυσική παρουσία του ασθενούς και στον θεράποντα γιατρό και στο εργαστήριο.
Βραχυπρόθεσμα και μέχρι την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου,  να εφαρμοστεί άμεσα η αυτόματη αποστολή ενημερωτικού SMS στον ασθενή μόλις συνταγογραφούνται εξετάσεις ή φάρμακα στον ΑΜΚΑ του.  
7) Να μειωθεί ο ΦΠΑ των οργάνων, των αναλωσίμων και των αντιδραστηρίων των εργαστηρίων μας από το 24% στο 6% όπως ισχύει και στα φάρμακα.
Τέλος για τις όποιες εξελίξεις θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα.

     Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου                                  Σπ. Κραμποβίτης

 

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 92 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely