Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ
και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Αθήνα, 24/05/2012

Αρ. Πρωτ. : 69

Θέμα : Αποζημίωση ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων

 

   Κύριε Πρόεδρε,

 

   Παρακαλούμε κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαστηρίων και των εργαστηριακών γιατρών, οι δαπάνες των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα κατά τον τρόπο που καλύπτονται τα φάρμακα όταν απεργούν τα φαρμακεία.

 

Οδηγίες για κατάθεση δαπάνης φαρμάκων ( Μορφή pdf )

Έγγραφο για μη αποζημίωση για δαπάνες παρακλινικών εξετάσεων ( Μορφή WORD ) 

 

Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Αναγνώστου                             Ι. Κλεινάκης

Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

   Προς Μέλη

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

   Κύριοι,

 

   Με την δημοσίευση της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 και της ερμηνευτικής της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 4601/304/2012, ολοκληρώθηκαν οι τροποποιήσεις επάνω στα εργασιακά θέματα, που επιβάλλει το δεύτερο μνημόνιο, όπως κυρώθηκε μέσα από το ν. 4046/2012.

Ενόψει του νέου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο έχει πλέον διαμορφωθεί στην χώρα, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

  1.     Με το νόμο 4024/2011, ανεστάλη το δικαίωμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να επεκτείνει με Υπουργική Απόφαση την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων και να τους δίνει γενική εφαρμογή.  Είναι ίσως η πιο δραματική από τις τροποποιήσεις που έφερε το μνημόνιο.  Από την στιγμή που παύει η γενική εφαρμογή, τότε η σύμβαση ισχύει ειδικά για τα μέλη των οργανώσεων που υπογράφουν την συλλογική σύμβαση.  Έκτοτε, έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα αποχώρησης μελών από τις εργοδοτικές οργανώσεις, ώστε να μην ισχύει η σύμβαση για αυτά.  Η συγκεκριμένη κίνηση αποχώρησης, που εν πολλοίς παρακινείται από τα λογιστήρια των εργοδοτών, δεν είναι επωφελής για κανέναν, ούτε για τους αποχωρούντες.  Η ιστορία έχει δείξει ότι το λεγόμενο «διευθυντικό δικαίωμα», δηλαδή η δυνατότητα του εργοδότη να προχωρεί σε αναπροσαρμογές μισθών χωρίς την ταυτόχρονη διαπραγμάτευση και την σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων, επιφυλάσσεται εντέλει μόνο για τα μέλη των συγκροτημένων οργανώσεων.  Όλοι οι άλλοι, έχοντας πλέον ατομικές σχέσεις εργασίας, πρέπει για την τροποποίησή τους να λάβουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.  Πάντως, ως γενική αρχή, ακόμη και όταν κάποιος είναι μέλος εργοδοτικής οργάνωσης που υπογράφει συλλογική σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την σύμβαση, παρά μόνο εάν και ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοί του ανήκουν στην οικεία εργατική οργάνωση.  Αν δεν ανήκουν, τότε δεν δεσμεύεται ο ιατρός εργοδότης τους, άσχετα εάν ανήκει ή όχι σε εργοδοτικό ιατρικό σωματείο.
  2.     Με τις διατάξεις της ΠΥΣ 6/2012, για τα (προφανώς λίγα) ιατρεία, εργαστήρια ή διαγνωστικά κέντρα που απασχολούν ανειδίκευτο προσωπικό, το οποίο καλύπτεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι από την κλαδική σύμβαση, παρέχεται άμεσο δικαίωμα μείωσης μισθών.  Οι μειώσεις είναι 22% για τους κατώτατους μισθούς και 32% για τους αντίστοιχους, που παίρνουν οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών.  Συνακόλουθα, ο βασικός μισθός του νέου ανειδίκευτου υπαλλήλου καθορίζεται στα 586,08 € και του αντίστοιχου κάτω των 25 ετών στα 510,95 €.  Οι μειώσεις γίνονται με διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή χωρίς την σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.  Επίσης, δεν είναι υποχρεωτικές για τον εργοδότη.  Το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν είναι διαρκές.  Όποιος εργοδότης δεν το ασκήσει άμεσα, μετά θα πρέπει να λάβει την στις 14-2-2012, ημέρα άμεσης ισχύος του νέου μνημονίου (ν. 4046/2012).  σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενού του.
  3.     Η συλλογική σύμβαση που διέπει τα μέλη μας καταγγέλθηκε την 15 Μαρτίου 2012.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΥΣ, από την καταγγελία της σύμβασης αρχίζει να μετράει ένα τρίμηνο, εντός του οποίου η σύμβαση λειτουργεί σαν να ίσχυε, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο οι παλιοί εργαζόμενοι όσο και οι νεοπροσλαμβανόμενοι καλύπτονται από τις διατάξεις της.  Μετά την πάροδο των 3 μηνών, δηλαδή στις 15 Ιουνίου 2012, αρχίζει η μετενέργεια, δηλαδή οι παλιοί εργαζόμενοι «μεταφέρουν» στις συμβάσεις τους τον βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης, προσαυξανόμενο κατά 4 επιδόματα, δηλαδή ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας. Η προσαρμογή αυτή γίνεται με διευθυντικό δικαίωμα και όπως προαναφέραμε, επιφυλάσσεται μόνο για όσους είναι οργανωμένοι στις εργοδοτικές οργανώσεις.  Και αυτό το δικαίωμα δεν είναι διαρκές.  Όποιος εργοδότης δεν το ασκήσει άμεσα, μετά θα πρέπει να λάβει την  σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενού του.  Μετά την πάροδο του τριμήνου, οι νεοπροσλαμβανόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν με κατώφλι την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (παραπάνω υπό στοιχείο 2).

-         Για την εφαρμογή των παραπάνω, το επίδομα ωρίμανσης υπολογίζεται όπως πάγωσε στις 14-2-2012, ημέρα άμεσης ισχύος του νέου μνημονίου (ν. 4046/2012).  Περαιτέρω εξέλιξη των ωριμάνσεων δεν επιτρέπεται.

    -         Το επίδομα σπουδών περιλαμβάνει την ύπαρξη πτυχίου ή επαγγελματικής καθαρά εκπαίδευσης (πανεπιστημίου, ΤΕΙ, επαγγελματικής σχολής κλπ.).  Δεν περιλαμβάνει άλλα επιδόματα προσόντων που πιστοποιούνται με πτυχίο, όπως γλώσσας, χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ.

   -         Σε ότι αφορά το επίδομα επικίνδυνης εργασίας, οι συλλογικές συμβάσεις συνήθως προβλέπουν 3 επιδόματα αυτής της φύσης: ειδικών συνθηκών, ειδικών κινδύνων και ανθυγιεινής εργασίας.  Από την εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 δεν προκύπτει ρητά ποιό από αυτά παραμένει σε ισχύ.  Απλά αναφέρεται ότι «ως επίδομα επικινδύνου εργασίας νοούνται όλα τα επιδόματα που συνεπάγονται κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα και την ζωή του εργαζόμενου».  Αυτά όμως αποδεικνύονται μόνο στους τόπους εργασίας ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν εκεί, οπότε δεν μπορεί να προκύψει χωρίς αμφιβολία, ποιό από τα 3 επιδόματα παραμένει ή αν παραμένουν όλα.  Είναι κάτι που θα ορίσει ο εργοδότης και θα κριθεί τελικά από τα δικαστήρια.  Στα πλαίσια της δικής μας σύμβασης, η επιλογή που προσφέρει την μεγαλύτερη ασφάλεια είναι η «ονομαστική», δηλαδή η διατήρηση του επιδόματος επικινδυνότητας.

  1.     Εναλλακτικά, μπορούν τα μέλη να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες μειώσεις, υπογράφοντας με το προσωπικό τους επιχειρησιακές συμβάσεις.  Η λύση αυτή προτείνεται για όσους εργοδότες αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και η δραστική μείωση μισθών είναι ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητές τους, προκειμένου να επιβιώσουν.  Η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης μπορεί να καθορίσει ύψος μισθών μέχρι το ύψος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, μετά δε την απόδοση δικαιώματος υπογραφής και στις ημιεπίσημες ενώσεις προσώπων εργαζομένων (και όχι μόνο στα εργατικά σωματεία,  που προβλεπόταν παλιά), η κατάρτισή της είναι εύκολη, σύντομη και σχετικά ανέξοδη.
  2.     Η υποχρεωτικότητα της διαιτησίας στην πράξη καταργείται, υπό την έννοια ότι προσφυγή στην διαιτησία μπορεί να γίνει μόνο μετά από κοινή συμφωνία των μερών και όχι μόνο με μονομερή πρωτοβουλία είτε των εργαζομένων, είτε των εργοδοτών.

Για κάθε εξέλιξη σχετικά με τις συνεννοήσεις που γίνονται τόσο με τις λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις όσο και με τις οργανώσεις των εργαζομένων, θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

 

Συναδελφικά,

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Αναγνώστου                                        Ι. Κλεινάκης

Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Αρ. Πρωτ. : 68

   Προς Προέδρους και Μέλη ΔΣ Ιατρικών Συλλόγων

ΠΙΣ, Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης

 

ΘΕΜΑ: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ – ΕΟΠΥΥ

   Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

   Είναι γνωστό σε κάθε παροικούντα την ιατρική κοινότητα της χώρας μας το οξύτατο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί –και συνεχώς επιτείνεται- με το μέγα ζήτημα των παλιών και από μακρού ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων και του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες, πέραν πάσης λογικής, έχουν τεθεί στο πίσω συρτάρι των υποχρεώσεων, που το ελληνικό Δημόσιο εννοεί ως άμεσες.

   Οι οφειλές που έχουν σωρευτεί δεν είναι πλέον διαχειρίσιμες και χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την επικράτεια έχουν βρεθεί ήδη σχεδόν υπόλογοι στις Τράπεζες που τους χρηματοδοτούν, άλλοι είναι ήδη «μαυρισμένοι» στον Τειρεσία και όλοι μας έχουμε πια καταφύγει στις οικονομίες μας προκειμένου να διατηρούμε τα ιατρεία και τα εργαστήριά μας ανοικτά και να πληρώνουμε τα υλικά και τους υπαλλήλους μας.  Είναι δε πλέον του βεβαίου ότι ο επόμενος χρόνος θα βρει πολλούς συναδέλφους σε πλήρη αναστολή του λειτουργήματός τους.

   Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να παραταθεί άλλο.  Πρέπει πλέον την κατάσταση να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι οποίοι, κατά το παράδειγμα των φαρμακευτικών συλλόγων, είναι και οι μόνοι που έχουν τις υποδομές και το ειδικό βάρος να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα.

   Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε την διοργάνωση μίας άμεσης συνάντησης των Προεδρείων του ΠΙΣ και των τριών μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων με τις διοικήσεις των ελεύθερων σωματείων και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και φορέων, όπου θα αναλυθεί το πρόβλημα στην πραγματική του έκταση και θα διερευνηθούν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την αντιμετώπιση αυτού του κομβικού θέματος για τον ιατρικό χώρο.

   Στην κρίσιμη αυτή φάση, προσδοκούμε από τους Ιατρικούς Συλλόγους να αποτελέσουν το ανάχωμα εκείνο που θα προσφέρει ασφάλεια στον δρόμο της καταστροφής που περιμένει πολλούς από εμάς.

   Αναμένουμε την θετική ανταπόκρισή σας.

 

Συναδελφικά,

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Αναγνώστου                                        Ι. Κλεινάκης

 

Από την Health  Daily (ηλεκτρονική εφημερίδα)

 

ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Νέες περικοπές στις δαπάνες περίθαλψης

Εκτός στόχου κινήθηκαν έσοδα και επιχορηγήσεις προς ασφαλιστικά ταμεία στο

πρώτο τετράμηνο του έτους, γεγονός που οδηγεί τον κρατικό προϋπολογισμό

σε νέες περιπέτειες. Αναλυτικότερα, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν αντλήσει τον

μισό προϋπολογισμό του έτους (6,23 δισ. ευρώ) μέσα στους πρώτους τέσσερις

μήνες. Απομένουν άλλα 6,88 δισ. ευρώ για τους επόμενους 8 μήνες του έτους.

Βοήθεια από άλλες πηγές δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς τα φορολογικά

έσοδα ήδη παρουσιάζουν υστέρηση έναντι του στόχου κατά 334 εκατ. ευρώ και

ουδείς γνωρίζει πόσο ακόμα θα μεγαλώσει αυτή η υστέρηση μέχρι το τέλος του

χρόνου. Στο εξεταζόμενο διάστημα το Δημόσιο προχώρησε σε μία άτυπη στάση

πληρωμών, περιορίζοντας δαπάνες για περίθαλψη ώστε το έλλειμμα να κρατηθεί

εντός στόχων. Για δαπάνες περίθαλψης έχουν δοθεί μόλις 72 εκατ. ευρώ, ενώ

αναμένεται και νέα συμπίεσή τους, παρά το γεγονός ότι το ετήσιο κονδύλι ξεπερνά

το 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ακόμα και με αυτές τις παρεμβάσεις, θεωρείται εξαιρετικά

δύσκολο να κλείσει το έτος με έλλειμμα 14,13 δισ. ευρώ, που είναι ο στόχος του

προϋπολογισμού.

Αθήνα, 23/05/2012

Έκτακτη Ανακοίνωση

   Με αφορμή τη συμμετοχή μας ( ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ κος  Θ. Χατζηπαναγιώτου, ο Γεν Γραμματέας της ΠΟΣΙΠΥ κος Ι. Κλεινάκης και ο Γεν. Γραμματέας της ΠΕΕΒΙ κος Σπ. Κραμποβίτης) στην επιτροπή αναμόρφωσης του e- diagnosis και του e- ΔΑΠΥ, σχετικά με την ονοματολογία των τριπλό - εγγεγραμμένων εξετάσεων , του συγχρονισμού των 2 συστημάτων και της ομαδοποίησης τους ώστε να τυπώνονται σε ξεχωριστά παραπεμπτικά όταν οι εξετάσεις ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ( π.χ. βιοχημικές, απεικονιστικές ) επισκεφτήκαμε και το τμήμα οικονομικού και συγκεκριμένα τη διευθύντρια κα Περδίκη, όπου μας έδειξε τα υπογεγραμμένα εντάλματα της πληρωμής μας για το πρώτο τρίμηνο του 2012 τα οποία επεστράφησαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο λόγω εσφαλμένης αναγραφής των απαιτούμενων παρακρατήσεων φόρου και εισφορών.

   Το διορθωμένο ένταλμα θα είναι έτοιμο σήμερα, θα κατατεθεί αύριο προς έλεγχο και την Παρασκευή ή τη Δευτέρα τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς.

   Σε συνάντηση με τον κ. Σουλιώτη διευκρινίστηκε ότι η μη αποστολή εκκαθαρισμένων λογαριασμών αφορούσε μόνο μία Υ..Π.Α.Δ. της βόρειας Ελλάδας, όπου δοθήκαν οι ανάλογες διευκρινίσεις.

    Προκειμένου να μας ενημερώσετε για τις πληρωμές σας θα περιμένουμε μέχρι την προσεχή Τετάρτη 30/05/2012 και από την Πέμπτη 31/05/2012, όσοι δεν έχουν πληρωθεί θα μας ενημερώσουν με σχόλια στο άρθρο της 22/05/2012, στο site της ΠΟΣΙΠΥ.

Για ό, τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Αναγνώστου                                        Ι. Κλεινάκης

Αθήνα, 22/05/2012

 

   Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει τους λογαριασμούς Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2012  στις αρμόδιες ΥΠ.Α.Δ. μέχρι 20/04/2012 και δεν έχουν πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 25/05/2012, να μας ενημερώσουν με mail ή με σχόλιο στο συγκεκριμένο άρθρο.

 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Αναγνώστου                                          Ι. Κλεινάκης

Αθήνα, 22/05/2012

 

Αρ. Πρωτ. : 67

    Προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Αποστολή εκκαθαρισθέντων λογαριασμών από τις Υ.Π.Α.Δ.

   Κύριε Διοικητά,

 

   Επειδή δεχόμαστε παράπονα από συναδέλφους που έχουν καταθέσει στις περιφερειακές Υ.Π.Α.Δ. εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους και οι Υ.Π.Α.Δ. αυτές, όπως ενημερωθήκαμε περιμένουν εντολή σας για να αποστείλουν τις καταστάσεις των εκκαθαρισθέντων  λογαριασμών, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε στις εν λόγω υπηρεσίες ότι θα πρέπει να στέλνουν τις καταστάσεις των εκκεθαρισθέντων μόλις τις ετοιμάζουν.

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Αναγνώστου                                                Ι. Κλεινάκης

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 325 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely